Tukijat ja tukijasymposiumit

eKevätkokousta tukevat koulutuksellisella sopimustuella seuraavat yritykset. Kokouksen tieteellisestä ohjelmasta vastaa Suomen Kardiologinen Seura ja tukijat eivät ole vaikuttaneet kokousohjelman sisältöön, luennoitsijavalintoihin tai muuhun koulutukselliseen materiaaliin.

Kts. tukijoiden ohjelmat ohjelmasivulta

Osallistumismaksuun sisältyy ko. päivän tukijasymposiumit. Mikäli osallistuminen pääkokoukseen ei onnistu, mutta yksittäinen tukijasymposium kiinnostaa, ota yhteyttä tukijaan, sillä osallistuminen ainoastaan yhteen symposiumiin onnistuu tukijan välittämän linkin kautta.

Suomen Kardiologinen Seura esittää kiitoksensa mainituille yrityksille, jotka ovat osallistuneet kokouksen tukemiseen koulutuksellisella sopimustuella ja näin mahdollistaneet eKevätkokouksen toteuttamisen. Pyydämme huomioimaan, että osa tukijasymposiumeiden ohjelmahuoneiden linkeistä ohjautuu ulkopuoliseen  sivustoon, jossa on ko. tukijan keräämää materiaalia yrityksen aktiviteeteista. Näiden verkkosivustojen sisältö ei välttämättä heijasta SKS:n mielipidettä, eikä SKS myöskään ota vastuuta sivustojen sisältämistä tiedoista. Osallistumalla tukijasymposiumiin annat samalla luvan tietojesi (etunimi, sukunimi, titteli sekä toimipaikka) välittymiseen ko. tukijalle.

Tukijasymposiumien ohjelmat ovat katsottavissa virtuaalialustalla ohjelmassa mainittuna aikana sekä jälkikäteen ko. tukijan ohjelmahuoneesta perjantaihin 30.4. saakka.


 

Kokousta myös tukemassa

 

Solution Oriented Angioplasty
B. Braun Medical Oy
Karvaamokuja 2b
00380 Helsinki
www.bbraun.fi
Puh. 020 177 2700

 

 

AstraZeneca Oy
Itsehallintokuja 6
02600 Espoo
Puh. +358 10 23 010 
www.astrazenecaconnect.net

 

 

 

Chiesi Pharma AB

Chiesi Pharma AB
Klara Norra Kyrkogata 32, 5th
111 22 Stockholm
 


 

Philips Oy
myynti.pms@philips.com

Philips keskittyy parantamaan ihmisten elämänlaatua ja mahdollistaa paremman lopputuleman läpi koko hoitoketjun; sairauksien ennaltaehkäisystä diagnoosiin, hoitoon ja kotona tapahtuvaan seurantaan. Philips yhdistää edistyksellisen tekniikan ja kliiniset oivallukset tuottaakseen kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Philips on johtavassa asemassa kuvantamisdiagnostiikan, kuvaohjatun hoidon, potilasvalvontaratkaisuiden, eHealthin ja informaatioteknologian saralla.

Vifor Pharma Nordiska Ab

Pasi Syrjä / Key Account Manager, Finland
Gustav III:s Boulevard 46 / SE-169 73 Solna
Mobile +358 40 587 1871
Phone +46 8 558 066 00 
pasi.syrja@viforpharma.com / www.viforpharma.se