Tietojen päivitys

Jäsenrekisterin tiedot päivitetään kerran vuodessa (tammi-helmikuu) Suomen Lääkäriliitolle jäsenmaksujen laskutusta varten. Lääkäriliitto ottaa yhteystietojen päivitykset seuroilta vastaan kerran vuodessa, joten väliaikana tee osoitteenmuutos suoraan Lääkäriliittoon.

Kansallisen seuran (national society) jäsenenä olet automaattisesti myös European Society of Cardiology'n (ESC) jäsen. Jäsentiedot (uudet jäsenet ja muuttuneet yhteystiedot) päivitetään ESC:lle kerran vuodessa (tammikuu). ESC ei ota muina aikoina seuroilta muutoksia vastaan, vaan jäsenen tulee muuna aikana päivittää yhteystietonsa ESC:lle suoraan.

*merkityt kohdat ovat pakollisia.

Täytäthän tietojen tarkistamiseksi rekisterissä myös sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi, vaikkeivat ne olisi osoitteen muutoksen myötä muuttuneet.

Jäsenrekisterin ylläpitäjän tulee ylläpitää jäsenten kotiosoitteita. Alla on myös kentät työyhteystietojen päivittämiseksi, mikäli Sydänäänen ja muun postituksen pääosoitteena halutaan pitää työosoitetta

Toivomme, että merkitset ensisijaiseksi erikoisalaksesi kardiologian, mikäli olet kardiologiaan erikoistunut.

Mikäli olet valmistunut kardiologiksi "vanhan kaavan" mukaisesti, ts. ensin sisätauteihin ja tämän jälkeen kardiologiaan, merkitse erikoisalaksi molemmat erikoisalat sisältävä vaihtoehto. Mikäli taasen olet valmistunut uuden erikoistumisjärjestelmän mukaisesti, merkitse ensisijaiseksi erikoisalaksesi pelkkä kardiologia.

Osoitetietoni saa luovuttaa yhteistyötahoille, jotka lähettävät tietoja mm. koskien koulutustilaisuuksia tms. Tällaisia yhteistyötahoja ovat mm. muut erikoislääkäriyhdistykset, Suomen Lääkäriliitto, Lääkäriseura Duodecim, ESC, ESC:n kansalliset seurat sekä rajoitetusti myös seuran kannatusjäsenet.

Tietoja ei luovuteta puhtaasti kaupallisiin tarkoituksiin.