Lausunnot kannanotot

Seura antaa lausuntoja erikoislääkärikoulutukseen ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyen mm. Opetusministeriölle, Sosiaali- ja terveysministeriölle ja Suomen Lääkäriliitolle.