Suomen Kardiologisen Seuran historiikit

Kardiologian edistysaskeleita 1997–2007

Julkaistu Suomen Kardiologisen Seuran 40-vuotisjuhlakokouksen yhteydessä tammikuussa 2008 Helsingissä.

"Suomen Kardiologisen Seuran perustava kokous pidettiin Helsingissä 13.11.1967. Perustavassa kokouksessa oli 37 henkilöä, herroja ja ainakin yksi nainen, neiti Leena Tuuteri, kuten pöytäkirjassa todetaan. Pian 40 vuoden kuluessa Seuran toiminta on laajentunut monissa suhteissa, ja herroittelu ja neitittely on muuttunut akateemisten titteleiden käyttöön. Seuran toimintaa on arvioitu historioitsijan silmin jo kaksi kertaa ennen tätä historiikkia. Terho Toivonen laati Seuran 20 –vuotisjuhlaan koosteen siihenastisesta toiminnasta. Ensimmäinen Seuran historiikin valmistelu käynnistyi 29. vuosikokouksen yhteydessä, jolloin puheenjohtaja kutsui toimikunnan suunnittelemaan ja laatimaan Seuran 30-vuotishistoriikin. Se käsitteli kardiologisen tietämyksen, diagnostiikan ja hoidon kehittymistä, toiminnan kehittymistä suomalaisissa yliopistokeskuksissa, vaikuttajapersoonia sekä Seuran koulutus- ja julkaisutoiminnan kehittymistä.

Seuran puheenjohtaja Juha Hartikainen kutsui Matti Halisen ja Markku Ikäheimon suunnittelemaan Seuran historiikkia vuosikokouksessa 2006. Tarkoitus oli kuvata, mitä on tapahtunut edellisen painoksen jälkeen. Seuran toiminnan laajenemisen ja nopean kehittymisen vuoksi ”välivaiheen” historiikkia pidettiin tarpeellisena ennen 10 vuoden kuluttua järjestettäviä Seuran 50-vuotisjuhlallisuuksia ja siinä yhteydessä laadittavaa seuraavaa historiikkia. Tämän 40-vuotishistoriikin näkökohta painottuu edellistä painosta enemmän sairauksien hoidon kehittymiseen. Osa kirjoituksista käsittelee viime vuosikymmenen kehitystä edellisen painoksen kattaessa edeltävän ajan. Edellisessä painoksessa jäi mm. rytmihäiriöiden hoidon kehityksen käsittely niukaksi, minkä vuoksi tässä historiikissa asiaa käsitellään laajemmin..."

Sisällysluettelo ja kiitokset

Johdanto

Sydänsairauksien diagnostiikka ja hoito

Tieteellinen toiminta

Kardiologikoulutus Suomessa

Kansainvälinen yhteistyö

Suomen Kardiologinen Seura

Sydänpotilaiden hoidon järjestäminen maassamme

Kurkistus tulevaan

Kunniajäsenten haastatteluja

 

Suomen Kardiologinen Seura 30 vuotta 1967-1997

Kardiologia ja sydänkirurgia Suomessa

"Suomen Kardiologisen Seuran 30. vuosi on ollut Seuran toiminnassa ennätyksellisen vilkas. Huhtikuussa järjestettiin kansainvälinen kokous, Update Cardiology, Saariselällä, kesäkuussa oli Pohjoismainen kardiologikongressi, johon saapui yli 700 aktiivista kongressivierasta. Näiden tilaisuuksien lisäksi oli tiedossa se, että vuosikokous tammikuussa 1998 on Seuran 30. vuosikokous, siis juhlakokous. Oli siten korkea aika kirjoittaa Seuran historiikki. Tämä erityisesti siitä syystä, että perustajajäsenistä suuri joukko on käytettävissä alkuaikojen tapahtumien muistiin kirjaamisessa.

Niinpä Seuran puheenjohtaja kutsuikin koolle Kalevi Pyörälän, Heikki Frickin, Pentti Siltasen, Ilmo Louhimon ja Leena Tuuterin jo 29. vuosi kokouksen yhteydessä. Tämä historiikkitoimikunta on suunnitellut ja omalta osaltaan kirjoittanut historiikin. Seuran toiminnasta oli käytettävissä 20-vuotisjuhlaa varten Terho Toivosen (†) laatima kooste Seuran siihen astisesta toiminnasta. Tämä kooste helpotti omalta osaltaan suuresti alkuvuosien historiikin laatimista.

Historiikin rakennetta pohdittaessa todettiin, että on tarpeen käsitellä myös sitä, miten sydäntautien tuntemus, diagnostiikka ja hoito kehittyivät pitkällä aikavälillä. Tämä on se viitekehys, johon Suomen Kardiologisen Seuran toiminta liittyy. Seura on toimintansa aikana vaikuttanut aktiivisesti sydän- ja veri suonisairauksien diagnostiikan ja hoitomahdollisuuksien kehittämiseen.

Kardiologian erikoislääkärikoulutus on ollut hallituksien puitavana kaikilla vuosikymmenillä. Seura on myös toiminut aktiivisesti kardiologien ja muiden lääkäreiden sekä viime vuosina myös muun terveydenhuoltohenkilökunnan koulutuksen edistämiseksi..."

Lue seuran 30-vuotishistoriikki tästä.

Suomen Kardiologinen Seura 20 vuotta

"Edessäsi oleva kirjoitelma ei ole suinkaan juhlapäiväänsä viettävän Kardiologisen seuran historiikki, sellaisen aika ei ole vielä. Kyseessä on vain eräänlainen suppeaksi jäänyt katsaus Seuran toimintaan kahden vuosikymmenen aikana. Se on laadittu selaamalla yhdistyksen vanhoja pölyttyneitä mappeja ja sieltä onneksi löytyviä toimintakertomuksia. Otettakoon huomioon sekin, että kirjoittaja ei oIe kardiologi, ei myöskään historioitsija, vaan edustaa "kadun sisämedisiinarin" näkökulmaa. 

Tämä 20 vuoden kausi on ollut kardiologiassa suurta tapahtumisen ja kehittymisen aikaa. Jo parikymmentä vuotta aikaisemminhan tämä sisätautiopin suppea erikoisaIa varsinaisesti oIi osoittanutkin tarpeellisuutensa. Sydänkirurgia oli kehittynyt ja vakiintunut välttämättömäksi  ja tulokselliseksi hoitomuodoksi. Kardiologiaahan ei varsinaisesti sitä ennen oltu suuremmin tarvittukaan. Se kehittyi yhdessä sydänkirurgien kanssa, käsi kädessä, toinen toistaan tukien. Diagnostiikka, niin invasiivinen kuin noninvasiivinen, on kehittynyt kardiologian alkuaikoina nimenomaan sydänkirurgian tarpeita vastaamaan ja tyydyttämään..." 

Lue seuran 20-vuotishistoriikki tästä.