Kirjoitusohjeet

Huomioitavaa:

 • Vältä finglishiä, jos hyvä suomenkielinen termi olemassa
 • Muista väliotsikot, boldattuna

Fontti ja riviväli:

 • Fontti Source Sans Pro 12, riviväli 1.5, ei sivunumerointia

Sisältö:

 • Ilmoita artikkelin alussa kirjoittajien nimet, tittelit (muoto: dosentti/professori/LT/LL/LK, kardiologian erikoislääkäri/erikoistuva lääkäri) ja työpaikat
 • Lyhyt tiivistelmä (max 100 sanaa)
 • Artikkelin pituus max 2500 sanaa
 • Taulukot tekstiin (väritys tulee taitosta)
 • Merkitse kuvien paikat halutessasi tekstiin
 • Kuvat erillisinä tiedostoina (tiedostomuoto jpeg, myös pdf ja tiff käyvät, resoluutio 300 dpi)
 • Kuvatekstit numeroituina artikkelin wordtiedoston loppuun. Pyri piirtämään kuva itse ja merkitse kuvaan mukailtu lähteestä XX ym. (lisää viiteluetteloon). Duodecimin kuvia voi käyttää ilman erillistä lupaa, kunhan niihin viittaa.
 • Viitteet luettelona ja tekstiin numeroituina esiintymisjärjestyksessä (esim. (1))
  • Vancouver-tyylillä numeroilla tekstiin. Ensimmäiset kolme kirjoittajaa, jonka jälkeen ym. (esim. Baumgartner H, Falk V, Bax JJ, ym. 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvulard heart disease. Eur Heart J. 2017;38(36):2739-2791)
  • mielelllään maks. 30 viitettä
 • Lopuksi Sidonnaisuudet viimeisen 3 vuoden ajalta (luentopalkkiot, advisory board, osakkeet, tuet koulutuksiin)
  •  ”Etunimi Sukunimi: Luentopalkkio (Taho 1, Taho 2), konsultointi (Taho 3), korvaus koulutusaineiston tuottamisesta (Taho 4), osakkeet/optiot (Taho 5),  tukea työnantajan määräämiin ammatillisiin koulutuksiin (Taho 6), työsuhde/luottamustoimi (Taho 6), patentit/lisenssitulot tms. (Yritys 7), apuraha (Taho 8), muu (Taho 9).” Poista listasta tarpeettomat.
  • Mikäli sidonnaisuuksia ei ole, kirjaa näin: ”Etunimi Sukunimi: Ei sidonnaisuuksia.”
 • Miniteeman kirjoittajat
  • ehdota artikkeliisi 2-3 kpl tekstinostoja oleellisista lauseista elävöittämään tekstiä

Toimitus:

 • Toimitus Sydänäänen päätoimittajalle (ks. yhteystiedot alla) sähköpostin liitteenä tai USB-muistitikulla.

 

Päätoimittaja editoi kertomukset tarvittaessa.

 

Terveisin

Sanna Laurila, päätoimittaja