Sydänäänijulkaisu yleistietoa

Vertaisarviointi

Sydänäänen päätoimittaja/toimituskunta (=julkaisukelpoisuudesta vastaava toimitus) valitsee lehteen lähetettyjen tieteellisten artikkeleiden joukosta ne, jotka läpikäyvät vertaisarvioinnin. Vertaisarvioinnin suorittavat vähintään kaksi arviointitehtävään kutsuttua henkilöä. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita.

Vertaisarviointiprosessissa tarkastellaan aineiston kattavuutta ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.

Päätoimittaja tai joku muu toimituskunnan edustaja lähettää asiantuntijalausunnot käsikirjoituksen kirjoittajille ja pyytää tarvittavat muokkaukset käsikirjoitukseen.

 

Mediakortti

Mediakortissa mm. lehden ilmestymisajat, mainospaikkatiedusteluohje sekä materiaalin toimitusohje mainostajille.

Mediakortti suomeksi

MediaKit in English