Sydänääni 2020 2A, teemanumero: Sepelvaltimotauti

LUE LEHTI TÄSTÄ

PÄÄKIRJOITUS
Heidi Lehtola, Essi Ryödi ja Pekka Porela ..................................................................................186

LUKU 1
Sepelvaltimotaudin primaari- ja sekundaariprevention tilanne Suomessa
Seppo Lehto, Veikko Salomaa ja Markus Juonala ......................................................................187

LUKU 2
Kroonisen sepelvaltimotautioireyhtymän uudet diagnostiset hoitosuositukset tapausten valossa
Antti Saraste, Juhani Knuuti ja Erkki Ilveskoski .........................................................................192

LUKU 3
Rintakipupotilaan diagnostiikka – haasteelliset EKG-manifestaatiot
Kjell Nikus ja Kimmo Koivula ...................................................................................................198

LUKU 4
Painevaijeritutkimus – käytänkö lepo- vai hyperemiamittauksia?
Tuomas Rissanen ja Tuomas Kiviniemi ......................................................................................202

LUKU 5
Vasemman päärungon revaskularisaatio
Antti Valtola ja Mika Laine .......................................................................................................210

LUKU 6
Bifurkaatiotekniikat – onko vähemmän enemmän?
Samuli Lepojärvi ja Jarkko Piuhola ...........................................................................................213

LUKU 7
Kroonisen totaalitukoksen PCI
Olli A. Kajander ja Tomi Kaukonen ...........................................................................................218

LUKU 8
Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus 2020-luvulla
Vesa Anttila ja Pekka Jaakkola .................................................................................................224

LUKU 9
Nykyaikainen antitromboottinen ja antikoagulaatiohoito PCI:n yhteydessä ja sen jälkeen
Tuomas Rissanen ja Ilkka Tierala ..............................................................................................230

LUKU 10
Sepelvaltimotautipotilaan eteisvärinä – miten valitsen hyytymisenestolääkityksen?
Samuli Jaakkola ja Tuomas Kiviniemi ........................................................................................240

LUKU 11
Sepelvaltimotautipotilaan kuntoutuksen haasteet Suomessa
Anna-Mari Hekkala ja Jari Laukkanen ......................................................................................246

LUKU 12
Sepelvaltimotauti ja tyypin 2 diabetes
Kati Valtola ja Kari Kaikkonen ..................................................................................................251

LUKU 13
Sepelvaltimotaudin kansallinen laaturekisteri – vihdoin Suomeenkin!
Juha Hartikainen, Markku Eskola ja Pirjo Mustonen .................................................................255

LUKU 14
Invasiivisen kardiologian jaos ja EAPCI
Mikko Minkkinen ....................................................................................................................261