Sydänääni 2021 1A, teemanumero: Rytmikardiologia

LUE LEHTI TÄSTÄ

PÄÄKIRJOITUS
Heidi Lehtola, Jarkko Karvonen ja Marko Nikkinen ...................................................................156


LUKU 1
Perinnölliset rytmihäiriösairaudet Suomessa
Annukka Marjamaa ja Juhani Junttila ......................................................................................158


LUKU 2
Eteisvärinän seulonta
Riho Luite ja Samuli Jaakkola ...................................................................................................165


LUKU 3
Eteisvärinäablaatio tänään
Tuomas Kerola ja Mikko Savontaus ..........................................................................................170


LUKU 4
AVNRT ja AVRT – rytmihäiriömekanismina kiertoaktivaatio
Tero Penttilä ja Juha Lund ........................................................................................................176


LUKU 5
Iskeemiseen sydänsairauteen liittyvä kammiotakykardia
MJ Pekka Raatikainen ja Jaakko Inkovaara ...............................................................................183


LUKU 6
Terveen sydämen kammioarytmiat
Marko Nikkinen ja Heikki Mäkynen ..........................................................................................193


LUKU 7
Mikä laite sydänperäisen äkkikuolemann estoon: VVI/DDD/VDD/S-ICD?
Ulla-Maija Koivisto ja Jussi Naukkarinen ..................................................................................201


LUKU 8
Hisin kimpun tahdistus
Saila Vikman ja Aapo Aro .........................................................................................................205


LUKU 9
Johdoton tahdistus
Jarkko Karvonen ja Petri Haataja .............................................................................................212


LUKU 10
Tahdistimen aiheuttamat takykardiat: ELT ja RNRVAS
Leena Peräaho ja Jarkko Magga ..............................................................................................220


LUKU 11
Tahdistinjärjestelmän päivitys: poistanko vai jätänkö vanhat johdot?
Tiina Salo ja Juha Hartikainen ..................................................................................................224


LUKU 12
Miten optimoin tahdistimen etäseurantalähetyksiä?
Pentti Korhonen ja Markus Sane ..............................................................................................229