Sydänääni 2022 1A, teemanumero: Uusinta uutta synnynnäisistä sydänvioista

LUE LEHTI TÄSTÄ

 

PÄÄKIRJOITUS
Heidi Lehtola, Tiina Ojala ja Juha Sinisalo .................................................................................126


LUKU 1
Synnynnäisten sydänvikojen pitkäaikaisennuste
Tommi Pätilä ja Eero Jokinen ...................................................................................................128


LUKU 2
Geenien ja ympäristötekijöiden merkitys ilman
oireyhtymää esiintyvien synnynnäisten sydänvikojen etiologiassa
Emmi Helle ja Tiina Ojala .........................................................................................................132


LUKU 3
Oikea kammio systeemikammiona – miten hoidan vajaatoimintaa
Juha Sinisalo ja Heikki Ukkonen ...............................................................................................135


LUKU 4
Fallot'n tetralogia aikuisiällä: kuinka seuraan?
Satu Kärkkäinen ja Jorma Kokkonen ........................................................................................140


LUKU 5
Yksikammioisen sydänvian verenkierron erityispiirteet ja monielinvaikutukset
Mikko Jalanko ja Taisto Sarkola ................................................................................................148


LUKU 6
Synnynnäinen sydänvika – Noninvasiivinen kuvantaminen seurannassa
Laura Martelius, Sari Kivistö, Miia Holmström ja Tiina Ojala ......................................................153


LUKU 7
Synnynnäisten sydänvikojen katetritoimenpiteet
Otto Rahkonen ja Mikko Jalanko .............................................................................................160


LUKU 8
Rytmihäiriöiden katetriablaatiohoito synnynnäisissä sydänvioissa
Pekka Raatikainen, Jarkko Magga ja Ilkka Jaakkola ..................................................................168


LUKU 9
Miten hoidan Eisenmengerin oireyhtymää?
Markku Pentikäinen ja Riina Kandolin ......................................................................................176