Verkkokoulutus

Järjestäjä Suomen Kardiologinen Seura. Materiaalin valmistelua on tukenut sopimuspohjaisella koulutusapurahalla Bristol-Myers Squibb.

Järjestäjä: Suomen Kardiologinen Seura

Tukija: Bristol-Myers Squibb

Kurssin johtaja: Dos. Pekka Raatikainen, HYKS Sydän- ja keuhkokeskus, puh. (09) 4711, sähköposti: pekka.raatikainen@hus.fi

Oppimistavoite: Tämän verkkokurssin tavoitteena on antaa käytännönläheinen, uusimpiin hoitosuosituksiin perustuva ohje eteisvärinän hoidosta sekä selventää yksilöllisen hoitolinjan valintaperusteita ja täsmentää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä työnjakoa. Materiaali perustuu vastikään päivitettyyn Eteisvärinän Käypä Hoito suositukseen.

Kohderyhmä: Kurssin ensisijainen kohderyhmä on eteisvärinän hoitoon osallistuvat lääkärit perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa, mutta se soveltuu myös muulle hoitohenkilökunnalle ja lääketieteen opiskelijoille.

Erikoistumispisteet: Kurssi on hyväksytty erikoistumiskoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 3 h ajalta seuraaville erikoisaloille: akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, geriatria, kardiologia, sisätaudit, työterveyshuolto ja yleislääketiede.

Yleistä kurssista: Kyseessä on verkkokurssi, joka koostuu kolmesta interaktiivisesta osasta. Kussakin osassa on runsaasti linkkejä Käypä hoito –suositukseen ja muihin oheismateriaaleihin. Kahdessa ensimmäisessä osassa käsitellään eteisvärinän hoitoa potilastapausten pohjalta ja kolmannessa osiossa testataan ja täydennetään näiden pohjalta opittua. Kunkin osan arvioitu kesto on noin 45 min. Kurssin suorittaminen on ilmaista. Materiaalin valmistelua on tukenut sopimuspohjaisella koulutusapurahalla Bristol-Myers Squibb.

Ohjelma

Eteisvärinäpotilaan tutkiminen ja hoito: tukosten esto ja rytminhallinta (45 min)

Eteisvärinäpotilaan tutkiminen ja hoito: tukosten esto ja sykkeenhallinta (45 min)

Testaa osaamistasi ja täydennä tietojasi (45 min)