Jäsenyys

Jäsenmäärä

Vuoden 2019 lopussa Seuralla oli 846 jäsentä ja 35 kannatusjäsentä. Kunniajäseneksi on kutsuttu vuosien aikana 32 henkilöä. Naisia jäsenistä on 32,86 % ja miehiä 67,14 %.

Seuran 846:sta henkilöjäsenestä 828 oli lääkäreitä tai lääketieteen kandidaatteja, 15 muita akateemisia (DI, ThK, FK, FL, FM) ja 3 sairaanhoitajaa. Seuran jäsenrekisterin mukaan jäsenistä 307 on kardiologiaan erikoistuneita (näistä naisia 89 ja miehiä 218) ja 25 lastenkardiologiaan erikoistuneita, yhteensä siis 332 henkilöä.

Kardiologiaan erikoistuvia on seuran jäsenrekisterin mukaan 108 jäsentä. Luku on vain suuntaa antava, sillä se perustuu jäsenten itsensä satunnaisesti seuralle päivittämiin tietoihin. Kardiologikouluttajien antaman arvion mukaan aktiivikoulutettavia on n. 66; näistä suoraan kardiologiaan erikoistuvia 54 ja sisätauteihin ensin 12 henkilöä.

Kansallisen seuran jäsen = ESC jäsen

Kansallisen seuran jäsenenä on automaattisesti myös ESC:n jäsen. Jäsenyyden ehtona on, että SKS:lla on tiedossa jäsenen sähköposti. ESC on muuttanut jäsenyyssisältöjään siten, että pelkkä kansallisen seuran + ESC jäsenyys sisältää seuraavia perusetuja:

- Free ESC Pocket Guidelines at ESC Congress

- Discount prices on ESC Educational Products

- Special subscription rates on ESC Journals

- ESC Member directory

ESC kannustaa hakemaan Professional membership statusta, joka maksaa 100€/120€ ja mikäli on nuori/erikoistuva kardiologi, saa ko. maksuun tuntuvan alennuksen. Professional member statuksella saa hyviä etuja mm. kokousosallistumismaksuihin jne.  Lisää ko. jäsenyydestä https://www.escardio.org/The-ESC/Membership sivulla.