Jäsenyys

Jäsenmäärä

Vuoden 2016 lopussa Seuralla oli 821 jäsentä ja 33 kannatusjäsentä. Kunniajäseneksi on kutsuttu vuosien aikana 31 henkilöä. Naisia jäsenistä on 30,9 % ja miehiä 69,1 %. 

Seuran jäsenrekisterin mukaan jäsenistä 273 on kardiologiaan erikoistuneita (näistä naisia 71 ja miehiä 202) ja 25 lastenkardiologiaan erikoistuneita, yhteensä siis 298 henkilöä. Suomen Lääkäriliiton ”Lääkärit 2016 tilasto” -raportin mukaan kardiologian erikoislääkärinoikeudet on Suomessa asuvilla lääkäreillä 298 henkilöllä. Näistä 253 on aktiivityöelämässä. Työelämässä olevista 77 (30,4 %) on naisia ja 176 (69,6 %) miehiä. Työikäisten kardiologien keski-ikä on 49 vuotta ja yli 54-vuotiaita on 28 %.

Kardiologiaan erikoistuvia on seuran jäsenrekisterin mukaan 103 jäsentä. Luku on vain suuntaa antava, sillä se perustuu jäsenten itsensä satunnaisesti seuralle päivittämiin tietoihin. Helsingin yliopiston ylläpitämän tilaston (https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-jatkokoulutus) mukaan kardiologiaan erikoistuvia on 133 lääkäriä ja taasen kardiologikouluttajien antaman arvion mukaan aktiivikoulutettavia on n. 53.