Jäsenyys

Jäsenmäärä

Vuoden 2021 lopussa seurassa oli 855 henkilöjäsentä, joista kunniajäseniä on 15 ja ainaisjäseniä 9 (näistä yksi myös kunniajäsen), sekä 34 kannatusjäsentä. Jäsenistä 10 asuu ulkomailla. Naisia jäsenistä on 34,2 % ja miehiä 65,8 %.

Seuran jäsenrekisterin mukaan jäsenistä 342 on kardiologiaan erikoistuneita (näistä naisia 105 ja miehiä 237) ja 21 lastenkardiologiaan erikoistuneita, yhteensä siis 363 henkilöä. Kardiologiaan erikoistuvia on seuran jäsenrekisterin mukaan 114 jäsentä (näistä naisia 49 ja 65 miehiä). Luku on vain suuntaa antava, sillä se perustuu jäsenten itsensä satunnaisesti seuralle päivittämiin tietoihin. Kardiologikouluttajien antaman arvion mukaan aktiivikoulutettavia on 67; näistä suoraan kardiologiaan erikoistuvia 52 (77,6 %) ja sisätauteihin ensin 15 henkilöä.

image.png

image-1.png

Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Tällä hetkellä maksun suuruus on 50 €. Jäsenyyttä voi hakea täältä.

 

Kansallisen seuran jäsen = ESC jäsen

Kansallisen seuran jäsenenä on automaattisesti myös ESC:n jäsen. Jäsenyyden ehtona on, että SKS:lla on tiedossa jäsenen sähköposti. ESC on muuttanut jäsenyyssisältöjään siten, että pelkkä kansallisen seuran + ESC jäsenyys sisältää seuraavia perusetuja:

- Free ESC Pocket Guidelines at ESC Congress

- Discount prices on ESC Educational Products

- Special subscription rates on ESC Journals

- ESC Member directory

ESC kannustaa hakemaan Professional membership statusta, joka maksaa 100€/120€ ja mikäli on nuori/erikoistuva kardiologi, saa ko. maksuun tuntuvan alennuksen. Professional member statuksella saa hyviä etuja mm. kokousosallistumismaksuihin jne.  Lisää ko. jäsenyydestä https://www.escardio.org/The-ESC/Membership sivulla.