Henkilöjäsenet

Seuran yhdistyssäntöjen mukaisesti:

...

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hallituksen harkinnan mukaan ottaa 2 §:ssä mainittu henkilö, joka toiminnallaan on osoittanut edistävänsä yhdistyksen tarkoitusperiä ja joka jäseneksi pääsyä hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua kotimaisia tai ulkomaisia kardiologian tai sitä lähellä olevan tieteenhaaran ansioituneita edustajia. Näistä tehtyjen ehdotusten tulee olla perusteltuja ja ne on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka antaa niistä lausuntonsa kokoukselle, joka kutsuu kunniajäsenet.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hallituksen harkinnan mukaan ottaa henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka hallitukselta kirjallisesti jäseneksi pääsyä pyytävät.

4 §

Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa kardiologian erikoiskysymyksiin omistautuvia jaoksia, jotka valitsevat oman puheenjohtajansa ja esittävät vuosikokoukselle yhteenvedon toiminnastaan.

5 §

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä. Kannatusjäsenillä on läsnäolo ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

6 §

Kukin varsinainen jäsen suorittaa vuosimaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää. Kunniajäsenet on vapautettu vuosimaksun suorittamisesta.

Kukin kannatusjäsen suorittaa vuosimaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää

7 §

Yhdistyksen jäsenyydestä voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pyytäen eroilmoituksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan heti ilmoituksen tultua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen tietoon.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on muistutuksesta huolimatta kahtena peräkkäisenä vuonna laiminlyönyt vuosimaksun suorittamisen.

Jäsenen erottamisesta yhdistyksestä säädetään yhdistyslaissa.