Kunniajäsenyys

Kunniajäseneksi kutsuminen

Korkein Seuran huomionosoituksista on ollut kutsu Seuran kunniajäseneksi. Ensimmäiseksi kunniajäseneksi kutsuttiin professori Pentti Halonen vuonna 1974. 

Suomen Kardiologisen Seuran sääntöjen mukaan yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua kotimaisia tai ulkomaisia kardiologian tai sitä lähellä olevan tieteenhaaran ansioituneita edustajia. Näistä tehtyjen ehdotusten tulee olla perusteltuja ja ne on jätettävä kirjallisesti hallitukselle. Ehdotukset uusista kunniajäsenistä on toimitettava seuran toimistoon hyvissä ajoin ennen hallituksen joulukuun kokousta. Hallitus toivoo, että kunniajäsenesitys on vähintään kolmen seuran jäsenen allekirjoittama.

Perinteisesti kunniajäseneksi kutsutut ovat tehneet merkittäviä palveluksia Suomen Kardiologiselle Seuralle ja/tai toimineet pitkään Seuran hyväksi. Hallitus käsittelee määräaikaan mennessä saamansa ehdotuksen ja laatii niistä lausunnon kokoukselle, joka kutsuu kunniajäsenet. Vuosittain kunniajäseniä on kutsuttu yleensä 0-1. Kunniajäsenyydet numeroidaan ja niistä pidetään kirjaa: kenelle ja milloin myönnetty. Kunniajäsenelle luovutetaan Seuran kultainen pinssi.

Kunniajäsenet

1974

1. Halonen Pentti I k. 1983

1975

-

1976

-

1977

2. Landtman Bernhard k. 1979

1978

3. Bäckman Heikki k. 2006

1979

-

1980

-

1981

-

1982

-

1983

-

1984

-

1985

-

1986

-

1987

-

1988

4. Karvonen Martti J. k. 2009 ja 5. Tuuteri Leena k. 2019

1989

-

1990

6. Raunio Hertta k. 2014 ja 7. Rautaharju Pentti k. 2018

1991

-

1992

8. Härtel Gottfried k. 2022 ja 9. Siltanen Pentti k. 2016

1993

10. Pyörälä Kalevi k. 2023

1994

-

1995

11. Frick Heikki k. 2013 ja 12. Wallgren Eric Ivar k. 2020

1996

13. Katila Mikko k. 2014

1997

-

1998

14. Inberg Markku k. 2021, 15. Louhimo Ilmo k. 2014, 16. Takkunen Juha k. 2019

1999

17. Paavilainen Terho k. 2022

2000

18. Arstila Matti, 19. Luomanmäki Kimmo k. 2022

2001

20. Heikkilä Juhani k. 2014

2002

21. Romo Matti

2003

22. Mattila Severi

2004

23. Leijala Mauri

2005

24. Ikäheimo Markku, 25. Sarajas Samuli (HSS) k. 2016

2006

26. Kala Risto k. 2021

2007

-

2008

27. Puska Pekka

2009

28. Dahl Matti k. 2020

2010

-

2011

-

2012

29. Halinen Matti

2013

-

2014

-

2015

-

2016

30. Nieminen Markku S., 31. Kupari Markku

2017 32. Syvänne Mikko
2018 -
2019 -
2020 -
2021 -
2022 33. Airaksinen Juhani, 34. Huikuri Heikki, 35. Niemelä Kari, 36. Nikus Kjell
2023  37. Saila Vikman, 38. Jaana Pihkala