Kardiologia lukuina

Kardiologisia lukuja

Suomen Lääkäriliiton ”Lääkärit 2016 tilasto” -raportin mukaan kardiologian erikoislääkärinoikeudet on Suomessa asuvilla lääkäreillä 298 henkilöllä. Näistä 253 on aktiivityöelämässä. Työelämässä olevista 77 (30 %) on naisia ja 176 (70 %) miehiä.

Kardiologiaan erikoistuvia on Seuran jäsenrekisterin mukaan 84 jäsentä. Luku on vain suuntaa antava, sillä se perustuu jäsenten itsensä satunnaisesti seuralle päivittämiin tietoihin.

Kardiologisten toimenpiteiden lukumäärät

Alla olevan taulukon tiedot ovat Suomen Kardiologisen Seuran keräämästä nk. Ylilääkärikyselystä, uusimmat tiedot ovat vuoden 2016 tilastosta. Ylilääkärikyselyn tarkemmat tiedot seuran jäsenille avoimella sivustolla.

Procedure - toimenpide 2006 (or earliest data available /tai aikaisin mahd. tieto) 2015    2016     
Coronary angiographies
Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset
23 154  28 138   29 126
Percutaneous coronary interventions (PCIs)
Sepelvaltimoiden pallolaajennukset
9 001 12 527 12 911
STEMI PCI 1 767 (year 2009) 2 750 2 346
Pacemaker implantations (primary)
Tahdistimien ensiasennukset
2 966 4 578 4 859
ICD implantations (primary)
Rytmihäiriötahdistimien ensiasennukset
378 887 934
CRT implantations (primary)
Vajaatoimintatahdistimien ensiasennukset
NA 588 578
Electrophysiology studies (EP)
Invasiiviset elektrofysiologiset tutkimukset
NA 461 381
Catheter ablations
Katetriablaatiot
1 131 (year 2007) 2 162 2 957
Transcatheter valve replacement interventions (TVRI)
Perkutaaniset aorttaläpän asennukset* + Mitral clip**
29 (year 2008) 419 + 41 533 + 39
Percutaneous ASD/PFO closures
ASD/PFO sulut katetriteitse
87 (year 2008) 72 104
CABGs
Ohitusleikkaukset
2196 (year 2007) 1 583 1 400
Valve replacement and repair surgeries
Läppäleikkaukset
1 215 (year 2007) 1 572 1 483
Perucutaneous LAA closures
LAA sulut***
NA 119 133
*Transcatheter valve replacement interventions in Finland started in 2008 / Aorttaläppäasennukset aloitettu Suomessa vuonna 2008
**MitraClip procedures in Finland started in 2011 / MitraClip -toimenpiteet aloitettu Suomessa vuonna 2011
***Perucutaneous LAA closures in Finland started in 2012 / *LAA sulut; toiminta alkanut vuonna 2012
Sairaalat, joissa on kardiologista toimintaa/yksikkö:
KAUPUNKI - Sairaalan nimi
(Sairaanhoitopiiri)