Kardiologia lukuina

Kardiologisia lukuja

Suomen Lääkäriliiton ”Lääkärit 2019 tilasto” -raportin mukaan kardiologian erikoislääkärinoikeudet on Suomessa asuvilla työikäisillä lääkäreillä 279 henkilöllä.  Työelämässä olevista 93 (33 %) on naisia ja 186 (67 %) miehiä.

Kardiologiaan erikoistuvia on Seuran jäsenrekisterin mukaan 108 jäsentä. Luku on vain suuntaa antava, sillä se perustuu jäsenten itsensä satunnaisesti seuralle päivittämiin tietoihin.

Kardiologisten toimenpiteiden lukumäärät

Alla olevan taulukon tiedot ovat Suomen Kardiologisen Seuran keräämästä nk. Ylilääkärikyselystä, uusimmat tiedot ovat vuoden 2020 tilastosta. Ylilääkärikyselyn tarkemmat tiedot seuran jäsenille avoimella sivustolla.

Procedure - toimenpide 2006 (or earliest data available /tai aikaisin mahd. tieto) 2015    2016      2017 2018 2019 
Coronary angiographies
Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset
23 154  28 138   29 126 30 470  30 830  32913   
Percutaneous coronary interventions (PCIs)
Sepelvaltimoiden pallolaajennukset
9 001 12 527 12 911 13 517 13 423 14 081
STEMI PCI 1 767 (year 2009) 2 750 2 346 2 883 2 634 2 816
Pacemaker implantations (primary)
Tahdistimien ensiasennukset
2 966 4 578 4 859 4 766 5 275 5 459
ICD implantations (primary)
Rytmihäiriötahdistimien ensiasennukset
378 887 934 858 893 899
CRT implantations (primary)
Vajaatoimintatahdistimien ensiasennukset
NA 527 578 540 519 634
Electrophysiology studies (EP)
Invasiiviset elektrofysiologiset tutkimukset
NA 461 401 351 373 367
Catheter ablations
Katetriablaatiot
1 131 (year 2007) 2 162 2 957 3 190 3 659 3 771
Transcatheter valve replacement interventions (TVRI)
Perkutaaniset aorttaläpän asennukset* + Mitral clip**
29 (year 2008) 419 + 41 533 + 39 1 230 + 43 1 354 + 43 493 + 64 
Percutaneous ASD/PFO closures
ASD/PFO sulut katetriteitse
87 (year 2008) 72 104 117 162 184
CABGs
Ohitusleikkaukset
2196 (year 2007) 1 583 1 400 1 352 1 385 1 322
Valve replacement and repair surgeries
Läppäleikkaukset
1 215 (year 2007) 1 572 1 483 1 230 1 354 493
Perucutaneous LAA closures
LAA sulut***
NA 119 133 794 902 143
*Transcatheter valve replacement interventions in Finland started in 2008 / Aorttaläppäasennukset aloitettu Suomessa vuonna 2008
**MitraClip procedures in Finland started in 2011 / MitraClip -toimenpiteet aloitettu Suomessa vuonna 2011
***Perucutaneous LAA closures in Finland started in 2012 / *LAA sulut; toiminta alkanut vuonna 2012
Sairaalat, joissa on kardiologista toimintaa/yksikkö:
KAUPUNKI - Sairaalan nimi
(Sairaanhoitopiiri)