Kohderyhmä ja erikoistumispisteet

Kurssin johtaja

Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, LT Matti Niemelä, OYS, Kardiologian osasto, Kajaanintie 50, 90220 Oulu. Puh. (08) 315 3703, s-posti: matti.niemela@ppshp.fi

Tavoite ja kohderyhmä

Kokouksen tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa sydänpotilaan tutkimuksista ja hoidosta niin tieteen kuin kliinisen työnkin näkökulmasta, huomioiden myös muut erikoisalat, joita sydänpotilaiden hoidossa tarvitaan.

Kohderyhmänä ovat sydänpotilaiden hoitoon osallistuvat erikois- ja erikoistuvat lääkärit mm. akuuttilääketieteen, anestesiologian ja tehohoidon, kardiologian, kliinisen fysiologian, lastentautien, radiologian, sisätautien, sydän- ja rintaelinkirurgian, työterveyshuollon ja yleislääketieteen aloilla. 

Erikoistumispisteet ja erityispätevyydet

Kokous on hyväksytty erikoistumiskoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi pääohjelman osalta (ei sisällä teollisuuden järjestämiä tilaisuuksia) seuraaville erikoisaloille: akuuttilääketiede 8h, anestesiologia ja tehohoito 17h, geriatria 3h, kardiologia 17h, kliininen farmakologia ja lääkehoito 17h, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede 10h, kliininen hematologia 17h, kliininen kemia 17h, lastentaudit 15h , nefrologia 17h, neurologia 6h, perinnöllisyyslääketiede 17h, radiologia 17h, sisätaudit/eriytyvä ja runko 10h, sydän- ja rintaelinkirurgia 17h, työterveyshuolto 17h, verisuonikirurgia 8h ja yleislääketiede 12h.

Myös muille erikoistumisaloille, joille ei ole järjestäjän taholta haettu pisteitä, sekä erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien ja/tai erityispätevyyksien pisteiden saamiseksi, tulee kouluttautuvan anoa pisteitä suoraan ao. alan alueelliselta vastuuhenkilöltä/kouluttajalta.

Nimilapuissa on koodi, joka luetaan luentosalien ovella ja ko. osallistumistietojen pohjalta kullekin osallistujalle tulostuu todistus, jossa on vain ne ohjelmat, joihin ko. henkilö on osallistunut. Osallistuminen luetaan 15 min. ohjelman alkamisen jälkeen ja rinnakkaisista ohjelmista ei ole mahdollista saada osallistumispisteitä.

Palaute ja todistukset

Suomen Kardiologinen Seura on koulutuksia järjestäessään sitoutunut noudattamaan Pro Medicon (Duodecim) suosituksia sekä sitoutunut täydennyskoulutuksen laadun arviointiin (Duodecimin sähköinen arviointijärjestelmä). Todistuksen saamisen edellytys on palautelomakkeen täyttäminen ja palautelinkki on voimassa 2 viikon ajan lähetyspäivästä alkaen. Linkki lähetetään ilmoittautuessa annettuun sähköpostiosoitteeseen n. 2 viikon sisällä kokouksesta ja todistuksen saa tulostettua lomakkeen täyttämisen jälkeen. HUOM, tulee täyttää tietokoneella (ei mobiililaitteella), jotta saat tulostettua todistuksen (ei voi tulostaa toisella käyttökerralla). Erillisellä viestillä toimitetaan väliaikaiset tunnukset luentoesitysten katsomiseksi Suomen Kardiologisen Seuran Internetsivuilta (voimassa 3 kk ajan).