Ohjelma ja ilmoittautuminen

Tietoiskut 2021 koostuu kolmesta vurtuaalisesta tilaisuudesta ja koulutusalustana toimii Teams.

 

 

 

TEEMA:  Asiaa sydämen vajaatoiminnasta - virtuaalikoulutus

Järjestäja Suomen Kardiologinen Seura.

Kiertueen puheenjohtaja: LT, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Johan Lassus, HUS Sydän- ja keuhkokeskus.

 

Ti 30.3.2021 klo 16.00, 1. tilaisuus

16.00-16.20   Tyypillinen sydämen vajaatoimintapotilas. Vastuualuejohtaja, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Heikki Ukkonen, TYKS Sydänkeskus

16.20-16.50   Onko minun potilaallani sydämen vajaatoiminta? LT, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Johan Lassus, HUS Sydän- ja keuhkokeskus

Ilmoittaudu 1. tilaisuuteen tästä linkistä 28.3.2021 mennessä.

 

Ti 27.4.2021 klo 16.00, 2. tilaisuus

16.00-16.30   Diastolinen vajaatoiminta – miten silloin toimin?  Kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Hanna Pohjantähti-Maaroos, KYS Sydänkeskus

16.30-17.00   Sydämen systolisen vajaatoiminnan uudet ennustetta parantavat lääkehoidot.  Kardiologian erikoislääkäri Pirjo Posio, TAYS Sydänsairaala

Ilmoittaudu 2. tilaisuuteen tästä linkistä 25.4.2021 mennessä.

 

Ti 11.5.2021, 3. tilaisuus

16.00-16.20   Sydämen vajaatoiminnan hoito ja seuranta perusterveydenhuollossa/erikoissairaanhoidossa. Kardiologian erikoislääkäri Kari Kaikkonen, OYS

16.20-16.50   Luennon jälkeen osallistujat jaetaan yliopistopaikkakuntien mukaisiin ryhmiin, joissa käsitellään oman alueen hoitoketjuja ja haasteita. Lopuksi ryhmät ohjautuvat takaisin yhteiseen Teamsiin tilaisuuden loppuyhteenvetoa varten.

Paikalliset puheenjohtajat:

Helsinki: Kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Markku Pentikäinen, HUS Sydän- ja keuhkokeskus

Tampere: Kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Katariina Pitkänen, TAYS Sydänsairaala

Turku: Kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Heikki Ukkonen, TYKS Sydänkeskus

Kuopio: Kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Kati Valtola, KYS Sydänkeskus

Oulu: Kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Timo Lauri, OYS

Ilmoittaudu 3. tilaisuuteen tästä linkistä 9.5.2021 mennessä.

Tilaisuuksia tukee sopimuspohjaisella koulutustuella AstraZeneca Oy.