Haettavat apurahat

Haettavat apurahat:


 

Biotronik Oy:n nimikkoapuraha kliiniseen koulutukseen - dead-line 31.5.2023

Suomen Kardiologinen Seura julistaa haettavaksi Biotronik Oy:n elektrofysiologiaan, toimenpidekardiologiaan ja rytmikardiologiaan kohdennetun 10 000 € nimikkoapurahan, jolla tuetaan kliinistä kouluttautumista.

Suomen Kardiologiselle Seuralle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava seuran toimistoon mieluiten sähköpostitse: fcs@fincardio.fi (postitse osoite: Sepänkatu 20, 90100 Oulu) viimeistään 31.5.2023.

Apurahalla tuetaan kouluttautumista yksikössä, jossa tehdään elektrofysiologiaan, toimenpidekardiologiaan tai rytmikardiologiaan liittyviä toimenpiteitä, joiden opiskeluun tarvitaan lisäkoulutusta.

Apuraha myönnetään yhtenä tai jaettuna useampana apurahana. Apurahahakemukseen on liitettävä

1) suunnitelma siitä, mitä ja missä hakija aikoo opiskella, milloin ja miksi sekä arvio hankkeen eduista hakijalle, hakijan omalle keskukselle ja kansallisesti
2) vastaanottavalta keskukselta kirjallinen suostumus, että se on halukas osallistumaan opintokäynnin järjestämiseen ja ottamaan vastaan koulutettavan
3) rahoitussuunnitelma

Apurahan saajan on laadittava ammatillinen, koulutusaihetta käsittelevä katsaus Sydänääneen 3 kk kuluessa opintomatkasta.

Apurahan saaja julkaistaan Suomen Kardiologisen Seuran syyskokouksessa 2023.

 


Heart Scholarship for research within the area of acute/chronic coronary syndromes and/or heart failure

Hae AstraZenecan lahjoittamaa Heart Scholarship for research within the area of Acute/Chronic Coronary Syndromes and/or Heart Failure 31.5. mennessä.

In order to stimulate clinical research, we welcome researchers from Finland to  apply for Heart Scholarship.

Projects should aim to facilitate research and subsequent knowledge about how patients are affected by heart failure and/or acute/chronic coronary syndromes and how they can be taken care of at the acute phase and/or during the follow-up care in a best manner. 

Applicants: Physicians with research interest in acute/chronic coronary syndromes and/or heart failure. The total amount for the Scholarship in 2023 is 5 000 EUROS. 

Accountability: Scholars must submit a scientific report and financial follow-up to the Scholarship Committee, no later than six months after completion of the project. 

Terms of the Scholarship application: 

•    Your application must be in English
•    The Scholarship Committee must receive your application no later than 31.5.2023
•    Please send the application by e-mail to fcs@fincardio.fi
•    The Scholarship receiver will be announced at the Autumn meeting of the Finnish Cardiac Society 2023 in Helsinki.

Required attachments:

•    Certificate from the principal/manager regarding the applicant’s qualifications and employment relationships
•    Project plan to a maximum of five A4 pages, containing background, objectives, goals, methodology, significance in relation to available information, timetable and how your project should be evaluated
•    Financial Plan
•    Description of grants applied for and obtained within the project

The Scholarship Committee: The Board of the Finnish Cardiac Society 

Good luck with your application!


Suomen Kardiologisen Seuran apurahojen yleisohjeet

Kaikki apurahat anotaan Suomen Kardiologisen Seuran hallitukselta. Haettavana on kohdennettuja nimikkoapurahoja, matkakohteeltaan vapaavalintaisia nimikkoapurahoja ja Seuran yleisiä matka-apurahoja (1.600 euroa Euroopassa ja 2.300 euroa muissa maanosissa pidettäviin kokouksiin). Hakija voi halutessaan kohdentaa anomuksen johonkin nimikkoapurahaan. Hallitus voi myöntää apurahan myös muista käytettävissä olevista apurahoista.

Hallitus on päättänyt, että matka-apurahojen suuren kysynnän vuoksi tutkimusapurahoja myönnetään vain poikkeustapauksissa.

Apuraha-anomuksen tulee pääsääntöisesti olla perillä hallituksen kokouksessa käsiteltävänä viimeistään 2 vk ennen sellaista kokousta, joka edeltää suunniteltua matkaa. Mikäli abstrakti on hyväksytty esitettäväksi posterina, tulee hakemuksessa selvästi mainita posterin esittäjä kokouksessa.
Ammatillinen, esim. omaa tutkimusaihetta käsittelevä katsaus Sydänääneen on apurahan suorittamisen edellytys.