Ohjeet apurahan saajille

Kirjoitusohjeet matka-apurahan Saajille

Suomen Kardiologisen Seuran hallitus myöntää matka-apurahoja kongressimatkoja sekä klinikka- ja tutkimuslaitosvierailuja varten. Matkaan liittyvistä kuluista on laadittava 3 kk sisällä kokouksesta matkalasku, joka toimitetaan varainhoitajalle. Lisäksi apurahan saajan on laadittava ammatillinen, esim. omaa tutkimusaihetta käsittelevä katsaus Sydänääneen. Kirjoitusaiheesta ja aikataulusta on sovittava etukäteen Sydänäänen päätoimittajan kanssa, mielellään heti apurahan myöntökirjeen vastaanottamisen jälkeen. Kirjoitus on edellytys apurahan maksulle!

Huomioitavaa:     Aiheesta on sovittava Sydänäänen päätoimittajan kanssa heti, kun apurahan hakija saa myönteisen apurahapäätöksen.

Toimitus:             Toimitus Sydänäänen päätoimittajalle (ks. yhteystiedot alla) sähköpostin liitteenä tai USB-muistitikulla.

Tekstin pituus:    Pituus on korkeintaan 4 liuskaa sisältäen mm. viitetiedot ja taulukot/kuvat.

Riviväli:               Riviväli on 1.5.

Merkkimäärä:       Merkkejä välilyönteineen saa olla korkeintaan 11 000.

Kuvat:                * Kuvat ja taulukot tekstiä elävöittämässä ovat lämpimästi tervetulleita.
                            * Kuvien paikka on merkittävä kirjoitukseen ja kuvat toimitetaan erillisinä tiedostoina.
                            * Muista kirjoittaa myös kuvatekstit!

Sisältö:                * Aihe tulee sopia Sydänäänen päätoimittajan kanssa (esim. kirjoittajan tutkimustyön esittely).
                            * Tulee sisältää kirjoittajan yhteystiedot (nimi, titteli, työpaikka ja osasto, s-posti).

Kuvat                   CMYK-väreillä, resoluutio 300-600 dpi. Hyväksyttävät tiedostomuodot: TIFF, JPG tai PDF

 

Päätoimittaja editoi kertomukset tarvittaessa.

Terveisin

Sydänäänen päätoimittaja