Bernhard Landtmanin rahasto

Bernhard Landtmanin rahasto on Suomen Kardiologisen Seuran rahasto, jonka tarkoituksena on tukea suomalaisten lastenkardiologien koulutusta ja lastenkardiologian kehitystä Suomessa. Rahastolla on kolmijäseninen hoitokunta, johon tällä hetkellä kuuluvat Tuija Poutanen (TAYS), Markku Leskinen (OYS) ja Olle Nyblom (HUS). Hoitokunnan jäsenet valitaan synnynnäisten sydänsairauksien jaoksen vuosikokouksessa viideksi vuodeksi kerrallaan. Rahaston asiamiehenä toimii Suomen kardiologisen seuran varainhoitaja. Rahastosta jaetaan apurahoja ensisijaisesti nuorten lastenkardiologien koulutukseen ja kongressimatkoihin sekä esim. ulkomaisten vieraiden kutsumiseen koulutustarkoituksessa. Apurahalla ei ole varsinaista hakuaikaa. Vapaamuotoinen apurahahakemus osoitetaan Bernhard Landtmanin rahaston hoitokunnalle ja lähetetään SKS:n varainhoitajalle. Suomen Kardiologisen Seuran hallitus myöntää apurahan rahaston hoitokunnan esityksestä. Apurahaa tulee anoa riittävän hyvissä ajoin ennen kokousta tai koulutustilaisuutta. Apurahan saajan on laadittava ammatillinen, esim. omaa tutkimusaihetta käsittelevä katsaus Sydänääneen. Kirjoitusaiheesta ja aikataulusta on sovittava etukäteen Sydänäänen päätoimittajan kanssa, mielellään heti apurahan myöntökirjeen vastaanottamisen jälkeen. Kirjoitus on edellytys apurahan maksulle!