Pentti Halonen tunnustuspalkinto

Pentti Halonen palkinto -  käytännön kardiologin ja kardiologian kehittäjän tunnustuspalkinto

Suomen Kardiologinen Seura (SKS) jakaa joka toinen vuosi Seuran syyskokouksen yhteydessä Suomen kardiologian ”isän”, professori Pentti Halosen mukaan nimetyn tunnustuspalkinnon. Palkinto myönnetään merkittävästä työstä käytännön kardiologina, kardiologian kehittäjänä ja nuorten kardiologien tai kardiologiksi kouluttautuvien opettajana.

Palkinnon saajalta ei vaadita akateemisia opinnäytteitä eikä tieteellistä työskentelyä. Sen sijaan edellytetään, että hänen työtään kardiologina leimaavat korkea ammattitaito, ahkeruus auttamisen halu, rehellisyys, ystävällisyys sekä yhteistyökyvykkyys.

Lisäksi on suotavaa, että

  1. hänet tunnetaan ensisijaisesti taitavana käytännön lääkärinä, joka on merkittävällä tavalla edistänyt kliinisen kardiologian kehitystä uusien ideoiden tai menetelmien kehittäjänä, soveltajana tai opettajana
  2. hän on sekä potilaiden että kardiologien suuresti arvostama

Palkinnon saajan valitsee Suomen Kardiologisen Seuran hallituksen asettama valitsemisvaliokunta, jonka jäseninä on kaksi (2) Suomen Kardiologisen Seuran hallituksen jäsentä. Heistä toinen on seuran edellinen puheenjohtaja, joka toimii valitsemisvaliokunnan puheenjohtajana. Lisäksi valiokuntaan kuuluvat kardiologian professori (1), kardiologikoulutettavien edustaja (1), synnynnäisten sydänsairauksien jaoksen nimeämä edustaja (1) ja Suomen Thoraxkirurgiyhdistyksen nimeämä edustaja (1).

Ehdotuksen palkinnon saajaksi voi tehdä viiden Suomen Kardiologisen Seuran jäsenen muodostama ryhmä. Ehdotukseen tulee liitää ehdokkaan henkilötiedot, lyhyt curriculum vitae sekä perustelut niistä ansioista, joiden nojalla häntä ehdotetaan Pentti Halonen –palkinnon saajaksi. 

Seuraava tunnustus jaetaan vuonna 2024.

Palkinnon saajat

2006 Markku Kupari

2008 Juhani Airaksinen

2010 Heikki Huikuri

2012 Antti Ylitalo

2014 Jaana Pihkala

2016 Pirjo Mustonen

2018 Olli Anttonen

2020 Kjell Nikus

2022 Juha-Matti Happonen