Lisätiedot

Kurssin johtaja: Dosentti, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, LT Matti Niemelä, OYS, kardiologian osasto, s-posti: matti.niemela@ppshp.fi

Tavoite: Kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoidossa ja diagnostiikassa on tärkeää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon saumaton yhteistyö. Koulutuksessa käsitellään sydämen vajaatoiminnan diagnostiikkaa ja hoitoa käytännönläheisesti. Tavoitteena on tarjota teoriatietoa hoitopäätösten tueksi uusimpien tutkimustulosten ja hoitosuositusten valossa.

Kohderyhmä: Kohderyhmänä on sydänpotilaita hoitavat perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon lääkärit.

Erikoistumispisteet: Tietoiskuja anotaan erikoislääkäritutkinnon teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraaville erikoisaloille: akuuttilääketiede, geriatria, kardiologia, kliininen farmakologia ja lääkehoito, nefrologia, neurologia, sisätaudit, työterveyshuolto ja yleislääketiede.

Palaute/ todistus: Suomen Kardiologinen Seura on koulutuksia järjestäessään sitoutunut noudattamaan Pro Medicon (Duodecim) suosituksia sekä sitoutunut täydennyskoulutuksen laadun arviointiin (Duodecimin sähköinen arviointijärjestelmä). Todistuksen saamisen edellytys on palautelomakkeen täyttäminen ja palautelinkki on voimassa 2 viikon ajan lähetyspäivästä alkaen. Linkki lähetetään ilmoittautuessa annettuun sähköpostiosoitteeseen ja todistuksen saa tulostettua lomakkeen täyttämisen jälkeen. HUOM, tulee täyttää tietokoneella (ei mobiililaitteella), jotta saat tulostettua todistuksen (ei voi tulostaa toisella käyttökerralla).

Palautelinkki lähetetään henkilöille, jotka ovat osallistuneet kaikkiin kolmeen tilaisuuteen.

Tukijan puheenvuoro: Tietoiskujen tukija AstraZeneca Oy:n puheenvuorot pidetään tilaisuuksien päätteeksi.

Ilmoittautuminen: Voit ilmoittautua tilaisuuksiin Suomen Kardiologisen Seuran internet-sivujen www.fincardio.fi kautta viimeistään kaksi päivää ennen tilaisuuden ajankohtaa. Tilaisuus on maksuton ja toteutetaan webinaarina Teamsin kautta, jossa on mahdollisuus myös interaktiivisuuteen. Linkki etäosallistumiseen toimitetaan sähköpostitse edellisenä päivänä. *

Lisätiedot ja tiedustelut: Lisätietoja www.fincardio.fi sekä koulutuskoordinaattori Jaana Kemppainen, puh. 050 592 1847, s-posti: jaana.kemppainen@fincardio.fi.

* Ilmoittautumalla koulutustilaisuuteen annat luvan tallentaa tietosi Suomen Kardiologisen Seuran koulutusrekisteriin. Koulutusrekisteritietoja tullaan säilyttämään 10 vuoden ajan.Koulutusrekisterin tietosuojaseloste löytyy Seuran nettisivuilta. Ilmoittautumisen yhteydessä annettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.