Tutkimus

Kardiologian alan tieteellisen tutkimuksen tukeminen ja edistäminen on olennainen osa Seuran toimintaa. Seuran myöntämien apurahojen turvin suomalaiset tutkijat ovat päässeet esittelemään korkeatasoisten tutkimuksiensa tuloksia alamme ulkomailla järjestettyjen suurimpien ja arvostetuimpien kongressien yhteydessä. Koska kokousten kirjo on nykyisin valtava, on apurahoja pääsääntöisesti myönnetty tärkeimpien yleiskardiologisten kokousten lisäksi Seuran jaosten suosittelemiin kokouksiin ja kongresseihin. Etenkin lahjoitusapurahoja on pystytty myöntämään myös opintomatkoihin niin kotimaassa kuin ulkomaillekin. Jotta kokousten anti ei jäisi pelkästään osallistujille, on apurahan maksamisen edellytyksenä ollut omaa tutkimusaluetta käsittelevän katsauksen kirjoittaminen Sydänääneen.