Menu

46th Progress Report Meeting - Young Investigators Award Competition

Abstract submission on-line service is open - dead-line February 18th. Where are the former winners of this competition now - check the history!

Call for abstracts

Sepelvaltimo Update 23.-24.1.2020 Helsingissä

Kurssin tavoitteena on antaa perusteellinen ja käytännönläheinen tietopaketti stabiilin ja akuutin sepelvaltimotaudin diagnostiikasta ja hoidosta. Kurssin kohderyhmänä on kardiologiaan ja sisätauteihin erikoistuvat lääkärit, sisätautien erikoislääkärit sekä muut sydänpotilaita työssään hoitavat lääkärit kuten yleislääkärit, työterveyslääkärit ja akuuttilääkärit. Kurssi soveltuu siis erinomaisesti myös perusterveydenhuollossa sydänpotilaita hoitaville lääkäreille. Ilmoittautumiset viimeistään 14.1. mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Koulutukset

Koulutustilaisuuksia 2020 tukevat koulutuksellisella apurahalla