Seura

Suomen Kardiologinen Seura ry on yleishyödyllinen erikoislääkäriyhdistys. Perustava kokous järjestettiin marraskuun 13. päivänä 1967 Helsingissä. Paikalla oli tällöin 37 perustajajäsentä.

Sydän- ja verisuonisairauksien alalla Seura on maamme suurin ammatillisen jatkokoulutuksen järjestäjä.  Vuonna 2021 erilaisia koulutustilaisuuksia (kurssit, kokoukset, pienryhmät, luentosarjat ja verkkokurssit) järjestettiin 16 ja niihin osallistui yhteensä 2111 henkilöä. Pääkokouksia ovat lokakuussa järjestettävä n. 300 osallistujan Syyskokous, maalis-huhtikuussa järjestettävä n. 120-200 osallistujan Kevätkokous sekä pääluentosarja Tietoiskut. Kokousten yhteydessä järjestetään myös näyttelyitä.

Jäsenistö

Vuoden 2021 lopussa seurassa oli 855 henkilöjäsentä, joista kunniajäseniä on 15 ja ainaisjäseniä 9, sekä 34 kannatusjäsentä. Naisia jäsenistä on 34,2 % ja miehiä 65,8 %.

Enemmistö Seuran jäsenistä on muita sydänsairauksien hoidossa ja tieteellisessä tutkimuksessa mukana olevia ammattilaisia, mm. seuraavilta erikoisaloilta: sydän- ja rintaelinkirurgia, anestesiologia, lastenkardiologia, lastentaudit, sisätaudit, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen kemia, radiologia. Jäsenistä 15 on muiden akateemisten alojen edustajia, kuten mm. ravintotieteilijöitä, fyysikoita jne. Hoitajajäseniä - yksiköiden osastonhoitajia - on 3.

 

Kansainvälinen toiminta

Seura on aktiivinen myös kansainvälisessä yhteistyössä kuuluen mm. American Heart Associationin (AHA) sekä World Heart Federationin (WHF) jäsenyhdistyksiin. European Society of Cardiologyn (ESC) jäsenyhdistykseksi seura liittyi toisena Pohjoismaana vuonna 1968 ja seuran “Grand old man”, Pentti I Halonen, oli yksi ESC:n perustajajäsen (founding father). Lisäksi seura on sitoutunut European Union for Medical Specialists (UEMS) Cardiology alajaoksen toimintaan sekä on rekisteröity koulutuksen järjestäjäksi EBAC:iin (European Board for Accreditation in Cardiology). EBAC antaa kansainvälisille kokouksille CME statuksen.

Pohjois- ja Baltian maiden jakaessa samanlaiset väestöpohjat, päämäärät sekä koulutuksellisen rakenteen, on yhteistyö tällä alueella vankkaa. Näkyvin yhteistyömuoto on kansainvälinen kokous Nordic-Baltic Congress of Cardiology. Näiden kokousten yhteydessä järjestetään myös pohjoismaisia jaoskokouksia.