Seura

Suomen Kardiologinen Seura ry on yleishyödyllinen erikoislääkäriyhdistys. Perustava kokous järjestettiin marraskuun 13. päivänä 1967 Helsingissä. Paikalla oli tällöin 37 perustajajäsentä.

Sydän- ja verisuonisairauksien alalla Seura on maamme suurin ammatillisen jatkokoulutuksen järjestäjä.  Vuonna 2016 erilaisia koulutustilaisuuksia (kurssit, kokoukset, pienryhmät, luentosarjat ja verkkokurssit) järjestettiin 29 ja niihin osallistui yhteensä 1594 henkilöä. Pääkokouksia ovat lokakuussa järjestettävä n. 300 osallistujan Syyskokous, maalis-huhtikuussa järjestettävä n. 120-200 osallistujan Kevätkokous sekä pääluentosarja Tietoiskut. Kokousten yhteydessä järjestetään myös näyttelyitä.

Jäsenistö

Kardiologisella Seuralla oli vuoden 2019 lopussa 846 henkilöjäsentä, joista kardiologiaan erikoistuneita 315 henkilöä. Suomen Lääkäriliiton ”Lääkärit 2019 tilasto” -raportin mukaan kardiologian erikoislääkärinoikeudet on Suomessa asuvilla työikäisillä lääkäreillä 279 henkilöllä. Työelämässä olevista 93 (33 %) on naisia ja 186 (67 %) miehiä.

Kardiologiaan erikoistuvia on Seuran jäsenrekisterin mukaan 108 jäsentä. Luku on vain suuntaa antava, sillä se perustuu jäsenten itsensä satunnaisesti seuralle päivittämiin tietoihin. Helsingin yliopiston ylläpitämän tilaston http://www.med.helsinki.fi/ammatillinen_jatkokoulutus/erikoistumiskoulutus/tilastot.html mukaan kardiologiaan erikoistuvia on 125 lääkäriä ja taasen kardiologikouluttajien antaman arvion mukaan aktiivikoulutettavia on 48.

Enemmistö Seuran jäsenistä on muita sydänsairauksien hoidossa ja tieteellisessä tutkimuksessa mukana olevia ammattilaisia, mm. seuraavilta erikoisaloilta: sydän- ja rintaelinkirurgia, anestesiologia, lastenkardiologia, lastentaudit, sisätaudit, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen kemia, radiologia. Jäsenistä 15 on muiden akateemisten alojen edustajia, kuten mm. ravintotieteilijöitä, fyysikoita jne. Hoitajajäseniä - yksiköiden osastonhoitajia - on 3.

Jäsenistä 10 asuu ulkomailla. Naisia jäsenistä on n. 30 % ja miehiä n. 70 %.

Seuralla on myös kannattajajäseniä 33 kpl edustaen niin lääke- kuin laiteteollisuuttakin.

Kansainvälinen toiminta

Seura on aktiivinen myös kansainvälisessä yhteistyössä kuuluen mm. American Heart Associationin (AHA) sekä World Heart Federationin (WHF) jäsenyhdistyksiin. European Society of Cardiologyn (ESC) jäsenyhdistykseksi seura liittyi toisena Pohjoismaana vuonna 1968 ja seuran “Grand old man”, Pentti I Halonen, oli yksi ESC:n perustajajäsen (founding father). Lisäksi seura on sitoutunut European Union for Medical Specialists (UEMS) Cardiology alajaoksen toimintaan sekä on rekisteröity koulutuksen järjestäjäksi EBAC:iin (European Board for Accreditation in Cardiology). EBAC antaa kansainvälisille kokouksille CME statuksen.

Pohjois- ja Baltian maiden jakaessa samanlaiset väestöpohjat, päämäärät sekä koulutuksellisen rakenteen, on yhteistyö tällä alueella vankkaa. Näkyvin yhteistyömuoto on kansainvälinen kokous Nordic-Baltic Congress of Cardiology. Näiden kokousten yhteydessä järjestetään myös pohjoismaisia jaoskokouksia.