Nuoret kardiologit jaos

Jaoksen tarkoitus

Nuoret kardiologit jaoksen tarkoituksena on turvata myös erikoistuvien lääkäreiden äänen kuuluminen SKS:n koulutuksia järjestettäessä ja järjestää etenkin erikoistuville kardiologeille suunnattua koulutusta.


Koulutustoiminta

Jaoksen vastuulla on järjestää joka vuosi Jököt Linnassa –koulutustapahtuma. Loppukeväästä pidettävällä kurssilla käydään läpi keskeisiä aiheita kardiologian eri sektoreilta ryhmätyömuotoisen työskentelyn avulla. Tavoitteena on, että jokaisella erikoistuvalla kardiologilla olisi vähintään yhden kerran erikoistumisaikana mahdollisuus osallistua kurssille. Toisena merkittävänä tehtävänä jaoksella on järjestää etenkin erikoistuville kardiologeille suunnattua ohjelmaa SKS:n syyskokoukseen. Jököjen omasta sessiosta syyskokouksessa on tarkoitus tehdä perinne.


Erikoistuvien kardiologien julkaisusarjat

Merkittävimmät kansainväliset lehdet ovat luonnollisesti kardiologian erikoislääkäritentin vaatimuksiin kuuluvat julkaisut eli:

1. Journal of the American College of Cardiology
2. Circulation
3. European Heart Journal
4. Progress in Cardiovascular Diseases
5. Current Opinion in Cardiology
6. New England Journal of Medicine (kardiologiaan liittyvät tutkimustulokset)
7. Lancet (kardiologiaan liittyvät tutkimustulokset)