Hallitus

Hallitus koostuu 10 äänivaltaisesta jäsenestä, jotka seuran sääntömääräinen vuosikokous valitsee joka toinen vuosi. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat äänivallattomina jäsenlehti Sydänäänen päätoimittaja sekä toimistopäällikkö ja koulutuskoordinaattori. Hallituksella on vuosittain 8 kokousta.


Hallituksen kokoonpano kaudella 4/2018-4/2020, ajalla 4/2018-4/2019:

Puheenjohtaja: Essi Ryödi, Tampere
Varapuheenjohtaja: Matti Niemelä, Oulu
Ed. puheenjohtaja: Antti Hedman, Kuopio
Varainhoitaja: Jaana Pihkala, Helsinki
Sihteeri: Tomi Kaukonen, Lahti
Apulaissihteeri: Kari Kaikkonen, Oulu
Jäsenet:
Vesa Anttila, Turku
Anna-Mari Hekkala, Helsinki
Riikka Lautamäki, Turku
Juha Sinisalo, Helsinki

 

Hallituksen kokoonpano kaudella 4/2018-4/2020, ajalla 4/2019-4/2020:

Puheenjohtaja: Essi Ryödi, Tampere
Varapuheenjohtaja: Matti Niemelä, Oulu
Varainhoitaja: Jaana Pihkala, Helsinki
Sihteeri: Tomi Kaukonen, Lahti
Apulaissihteeri: Kari Kaikkonen, Oulu
Jäsenet:
Vesa Anttila, Turku
Anna-Mari Hekkala, Helsinki
Riikka Lautamäki, Turku
Jarkko Piuhola, Oulu
Juha Sinisalo, Helsinki

Hallituksen yhteystiedot..