Hallitus

Hallitus koostuu 10 äänivaltaisesta jäsenestä, jotka seuran sääntömääräinen vuosikokous valitsee joka toinen vuosi. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat äänivallattomina jäsenlehti Sydänäänen päätoimittaja sekä toimistopäällikkö ja koulutuskoordinaattori. Hallituksella on vuosittain 8 kokousta.


Hallituksen kokoonpano kaudella 4/2016-3/2018:

  • Puheenjohtaja Antti Hedman
  • Varapuheenjohtaja Heikki Mäkynen
  • Ed. puheenjohtaja Mikko Pietilä
  • Varainhoitaja, lastenkardiologian asiantuntija Jaana Pihkala
  • Sihteeri Pertti Jääskeläinen
  • Apulaissihteeri Essi Ryödi
  • Jäsen, Tomi Kaukonen (30.5.2017 alkaen)
  • Jäsen Mika Laine
  • Jäsen Matti Niemelä
  • Jäsen, sydänkirurgian asiantuntija Jussi Rimpiläinen

Hallituksen yhteystiedot..