Hallitus

Hallitus koostuu 10 äänivaltaisesta jäsenestä, jotka seuran sääntömääräinen vuosikokous valitsee joka toinen vuosi. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat äänivallattomina jäsenlehti Sydänäänen päätoimittaja sekä toimistopäällikkö ja koulutuskoordinaattori. Hallituksella on vuosittain 8 kokousta.

Hallituksen kokoonpano kaudella 4/2022-3/2024

Puheenjohtaja: Mika Laine, Helsinki
Varapuheenjohtaja: Tuomas Kiviniemi, Turku
Ed. puheenjohtaja: Matti Niemelä, Oulu
Varainhoitaja: Jarkko Piuhola, Oulu
Sihteeri: Tiina Ojala, Helsinki
Apulaissihteeri: Pekka Porela, Turku
Jäsenet:
Marja Hedman, Kuopio
Otso Järvinen, Tampere
Essi Pikkarainen, Lahti
Harri Saarinen, Tampere

Hallituksen yhteystiedot..