Toiminta

Koulutus

Sydän- ja verisuonisairauksien alalla Seura on maamme suurin ammatillisen jatkokoulutuksen järjestäjä. Merkittävä panos Seuran järjestämässä koulutuksessa on ollut myös yhteistyökumppaneillamme, mm. Suomen Anestesiologiyhdistyksen Sydänanestesiologian alajaos, Suomen ThoraxkirurgiyhdistysSuomen Verenpaineyhdistys sekä Suomen Sydänliitto. Kattavan koulutuksen järjestämisen ovat mahdollistaneet tukijamme, joiden kanssa tehty yhteistyö on ollut onnistunutta ja molempia osapuolia hyödyttävää.

Seuran tarjoama koulutus ei rajoitu ainoastaan Seuran jäseniin tai kardiologeihin ja kardiologiksi erikoistuviin, vaan koulutusta on suunnattu myös avoterveydenhuollossa toimiville yleis- ja työterveyslääkäreille kuten myös muille sydänpotilaiden kanssa työskenteleville lääkäreille ja hoitajille. Nykyistä työnjakoa sydänpotilaiden hoidossa ajatellen tämä on välttämätöntä sydänpotilaiden asianmukaisen diagnostiikan ja jatkohoidon laadun ylläpitämiseksi.

Seuran järjestämissä koulutustilaisuuksissa noudatetaan Pro Medicon antamia suosituksia ja hyviä toimintatapoja. Lisäksi yhteistyötilaisuuksissa noudatetaan Lääketeollisuuden eettisiä ohjeita.

Apurahat

Seura jakaa vuosittain apurahoja n. 80.000-150.000 euroa. Apurahojen tarkoituksena on tukea taloudellisesti sydän- ja verisuonitauteihin kohdistuvaa tutkimustyötä ja suomalaisten tekemien tutkimusten tulosten julkistamista. Opintomatkojen tulee edistää kardiologian tieteellistä ja käytännöllistä kehitystä Suomessa ja tutkimushankkeilla tulee olla valtakunnallinen merkitys kardiologisen tutkimuksen edistämiseksi Suomessa. Matka- ja tutkimusapurahojen myöntämiselle on ohjeistus ja apurahoja myönnetään vain perusteltuja hakemuksia vastaan. Lisää apurahoista tästä….

Jaokset

Kardiologiselle Seuralla on 11 alajaosta, jotka mm. suunnittelevat oman aihealueensa tieteellistä ohjelmaa pääkokouksiin sekä kursseille. Lue lisää jaosten toiminnasta tästä…

Jäsenlehti

Seuralla on oma jäsenlehti Sydänääni, joka ilmestyy 3 kertaa vuodessa ja lisäksi vuosittain julkaistaan supplementtina teemanumero spesifisestä aihealueesta, kuten esim. rytmihäiriöt. Lisää julkaisusta tästä…