Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Sydämen vajaatoimintajaos

Jaoksen tarkoitus

Sydämen vajaatoimintajaos järjestää kolutusta sydämen vajaatoiminnan diagnostiikasta ja hoidosta kiinnostuneille sekä pyrkii edistämään vajaatoiminnan hoitoa ja tutkimusta Suomessa. Lisäksi jaos kokoaa yhteen tällä alueella työskenteleviä. Jaos on kokoontunut 2 kertaa vuodessa keskustelemaan aihealueesta, yleensä Suomen Kardiologisen Seuran kokousten yhteydessä.


 

Koulutustoiminta

Koulutuksen järjestäminen on jaoksen toiminnan päämuoto. Sydämen vajaatoimintapotilaita hoidetaan sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa ja vaikeahoitoiset potilaat kuormittavat päivystyspoliklinikoita. Niinpä kolutusta on suunnattu yhtä lailla yleislääkäreille, sisätautilääkäreille kuin kardiologeillekin. Myös sydänpotilaita hoitavat sairaanhoitajat ovat tärkeä potilaiden hoitoon osallistuva ryhmä.

Jaos on viimeisten vuosien aikana järjestänyt tietoiskutyyppisiä tilaisuuksia yliopistosairaaloissa ja lisäksi luentoja Lääkäripäivillä, SKS syyskokouksessa ja Levin koulutuksessa.


Mitä uutta sydämen vajaatoiminnan diagnostiikassa ja hoidossa

Sydämen vajaatoiminnan lääkehoito on kehittynyt voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Hyvän lääkehoidon toteuttaminen edellyttää hoitavalta lääkäriltä kohtuullista työpanosta ja lääkkeiden titraaminen riittävälle annostasolle vaatii aikaa. Tämä aiheuttaa ongelmia potilaiden siirtyessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Myös sydämen vajaatoiminnan pahenemisvaiheen hoitoon on tullut uusia lääkkeitä. Uudet akuuttihoidon lääkkeet saattavat entisestään lyhentää vajaatoimintapotilaan sairaalassa viettämää aikaa, jolloin hyvän jatkohoidon järjestäminen vielä vaikeutuu.

Vaikka vajaatoiminnan hoito on perinteisesti konservatiivista, voidaan monen vajaatoimintapotilaan sydämen toimintaa parantaa resynkronisaatiohoidolla.

Sydämen vajaatoimintaa pidetään parantumattomana sairautena. Kokeellisissa malleissa ja pienissä kliinisissä kokeissa on saatu hyviä tuloksia kantasolusiirroista sydämen vajaatoiminnan hoitomuotona.
Vajaatoiminnan diagnostiikka on vaikeaa. Suurena ongelmana Suomessa on edelleen kaikukardiografiatutkimusten saatavuus perusterveydenhuollossa. Jonkinlaista helpotusta diagnostiikan vaikeuteen on tuonut natriureettisten peptidien määritys.


 

Vajaatoimintakongressit ja -lehdet


Heart Failure Association of the ESC (HFA)

Heart Failure Association of the ESC (HFA) järjestää vuosittain kesäkuussa vajaatoimintaan keskittyvän tieteellisen kokouksen, johon osallistuu noin 3 000 aiheesta kiinnostunutta. Vuonna 2006 kokous pidettiin Helsingissä.

HFA julkaisee omaa lehteä ”European Journal of Heart Failure”. Myös Yhdysvalloissa toimii oma vajaatoimintayhdistyksensä (Heart Failure Society of America, HFSA), joka vuosittaisen kokouksen lisäksi julkaisee sekin omaa lehteään ”Cardiac Failure”. Parhaiten vajaatoiminnan nykyhoidosta pääsee perille lukemalla ESC:n taikka AHA/ACC:n tuoreet vajaatoimintasuositukset. Akuutista sydämen vajaatoiminnasta on myös hiljattain julkaistu kirjoituksia suomalaisissa lääkärilehdissä.

Jaoksen toiminnasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua joko Suomen Kardiologisen Seuran toimistoon (fcs@fincardio.fi) taikka jaoksen sihteerille.