Synnynnäisten sydänsairauksien jaos

päivitetty 20.8.2015

Jaoksen tarkoitus

Suomessa syntyy vuosittain yli 500 synnynnäistä sydänvikaa sairastavaa lasta. Tehostuneen hoidon ansiosta aikuisiän saavuttavat nykyään vuosittain useat nuoret, jolla on korjattu vaikeita synnynnäisiä sydänvikoja. Tällä hetkellä tällaisia aikuisia on maassamme yli 7000. Synnynnäisten sydänsairauksien jaoksen tarkoitus on tarjota perus- ja jatkokoulutusta näitä potilaita hoitaville lääkäreille. Lisäksi jaos tarjoaa asiantuntija-apua ja koulutusta sydänlasten ja nuorten sekä heidän perheidensä erityiskysymyksissä. Kokoustoiminnan lisäksi synnynnäisten sydänsairauksien jaos ylläpitää kotimaista yhteistyötä koordinoimalla sydänvikaisten lasten ja nuorten hoitoa. 

Koulutustoiminta

Suomen Kardiologisen Seuran lastenkardiologinen jaos on toiminut vuodesta 1980. Jaoksen nimi muutettiin vuonna 2005 synnynnäisten sydänsairauksien jaokseksi. Jaos kokoontuu vuosittain kaksi kertaa: vuosikokous pidetään keväällä, pääsääntöisesti maaliskuun kolmantena perjantaina ja syyskokous marraskuun kolmantena perjantaina. Virallista kokousta seuraa tieteellinen ohjelma, jossa aiheet ovat ajankohtaisia synnynnäisten sydänvikojen hoitoon ja perinnöllisiin sydänsairauksiin (kardiomyopatiat, rytmihäiriöt yms.) liittyviä. Luennoitsijoina toimivat pääasiassa alan kotimaiset asiantuntijat. Kokoukseen osallistujiksi ovat tervetulleet kaikki synnynnäisten sydänsairauksien hoidosta kiinnostuneet, kokousmaksuja ei ole. Jaoksen kokouksissa tapaavat toisensa lastenkardiologien lisäksi synnynnäisten sydänvikojen hoidosta kiinnostuneet kardiologit, pediatrit, lasten sydänkirurgit ja lasten anestesiologit. Jaoksen jäsenet osallistuvat Suomen Kardiologisen Seuran kokousten synnynnäisiä sydänvikoja käsittelevien luentosarjojen toteuttamiseen. Lastenlääkäreille suunnattua lastenkardiologista koulutusta järjestetään noin 4 vuoden välein. Vuonna 2012 järjestettiin ensimmäisen kerran synnynnäisiä sydänvikoja käsittelevä sydämen ultraäänikurssi. Kurssi uusittiin 2014 ja tarkoitus on jatkossa järjestää koulutus 2-3 vuoden välein.

Synnynnäisten sydänsairauksien julkaisusarjat

Merkittävimmät julkaisut ovat pääosin samoja kuin kardiologiassa (mm. Circulation, JACC, Heart). Lisäksi lasten ja nuorten kardiologiaa käsitteleviä eurooppalaisia lehtiä ovat Cardiology in the Young (AEPC:n jäsenlehti) ja Pediatric Cardiology. Suomalainen alaa käsittelevä teos on Nuorten sydänsairaudet (Jokinen ym., 2013) ja Duodecimin kustantamana on tulossa lastenkardiologian kurssiin pohjautuva kirja 2015. Tietoa synnynnäisistä sydänsairauksista jaetaan myös kirjoittamalla Sydänääni –lehteen. Lisäksi jaoksen jäsenet kirjoittavat asiantuntija-artikkeleita Sydänlapset ja -aikuiset ry:n lehteen, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa ja jaetaan keskussairaaloihin ja sydänlasten vanhemmille.

Alan kongressit

Tärkeimpiä kansainvälisiä lastenkardiologisia kongresseja on AEPC:n vuosikokous (Association for European Paediatric and Congenital Cardiology), joka järjestettiin toukokuussa 2014 Helsingissä. Jaoksen jäsenet toimivat aktiivisesti AEPC:ssa osallistuen mm. koulutusten suunnitteluun. AEPC:n presidenttinä toimii Eero Jokinen vuoteen 2016 ja rytmijaoksen puheenjohtajana on Juha-Matti Happonen. Neljän vuoden välein järjestettävä lastenkardiologian ja lasten sydänkirurgian yhteinen maailman kongressi (World Congress of Pediatric Cardiology) on kesäkuussa 2017 Istanbulissa Turkissa. Lontoossa järjestettävät Cardiology in the Young ja Hands-on course in Cardiac Morphology kurssit ovat lastenkardiologeille suunnattuja erinomaisia koulutuksia.Euroecho on ultraäänitaitojen päivityksen ja alan uutuuksien seuraamisen kannalta hyödyllinen kokous. Jaoksen jäsenet osallistuvat myös kardiologisiin eurooppalaisiin ja amerikkalaisiin kongresseihin, joissa on myös synnynnäisiä sydänvikoja käsitteleviä luentoja (esim. ESC). Pohjoismainen lastenkardiologiklubi kokoontuu vuosittain. Katetri-interventiot ja rytmihäiriöiden invasiivinen hoito muodostavat yhä suuremman osan lastenkardiologien työstä. Jaoksen jäsenet osallistuvat näiden osa-alueiden kokouksiin (mm. Pediatric Interventional Cardiac Symposium, Heart Rhythm Society).

2017           Lastenkardiologiaa lastenlääkäreille

Synnynnäisten sydänsairauksien jaos toivottaa kokouksiin ja jaoksen toimintaan tervetulleiksi kaikki tämän potilasryhmän hoitoon tai seurantaan osallistuvat kollegat. Jaoksen toiminnasta saa lisätietoja jaoksen sihteeriltä ja puheenjohtajalta.