Kardiovaskulaarikuvantamisen jaos

Kaikukardiografian jaos ja sydämen kuvantamisjaos yhdistyivät

Lokakuussa 2016 järjestetyssä jaostapaamisessa päättivät kaikukardiografian jaoksen ja sydämen kuvantamisjaoksen toimihenkilöt esittää jaosten yhdistymistä. Uuden yhteisjaoksen nimi olisi kardiovaskulaarikuvantamisen jaos - ESC:n tapaan. Valtaosa molempien nukleuksen jäsenistä kannatti yhdistymistä, kukaan ei vastustanut. Yhdistyminen koettiin olevan nykyajan hengen mukaista. Jaosten yhdistymisessä varaudutaan tiettyyn siirtymäaikaan, jona aikana toiminta hakee tapojaan.

Jaokselle valittiin neljä toimihenkilöä, kaksi kummastakin vanhasta jaoksesta, jolla pyritään takaamaan tasapuolisuus uuden jaoksen sisällä. Puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi nimettyjä toimia ovat edellinen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. 

European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI)

www.escardio.org/eacvi

Ulkopuoliset oppimateriaalit

Alla linkki seuran jaosten suosittelemiin ulkopuolisiin oppimateriaaleihin.

Linkki ulkopuolisiin oppimateriaaleihin