Apurahahakemus netissä

Apuraha-anomuksen tulee pääsääntöisesti olla perillä hallituksen kokouksessa käsiteltävänä viimeistään 2 vk ennen sellaista kokousta, joka edeltää suunniteltua matkaa.

Matka- ja tutkimusapurahaohjesääntö, tutustu tästä. Jaosten suosittelemat kurssit, tutustu tästä.

Apurahahakemus

Haen Suomen Kardiologiselta Seuralta apurahaa alla eritellysti ja olen liittänyt oheen tarvittavat liitteet. Olen tietoinen, että Suomen Kardiologinen Seura julkaisee matka-apurahan saajat toimintakertomuksessa.

*merkityt kohdat ovat pakollisia.