Perustutkimusjaos

Jaoksen tarkoitus

Jaostapaamisiin kutsutaan sydän- ja verisuonisairauksiin kohdistuvaa perustutkimusta tekeviä tutkijoita sekä kliinisen kardiologian edustajia, jotka ovat kiinnostuneita perustutkimuksesta. Tapaamisessa tehostetaan yhteistyötä ja tiedottamista kardiovaskulaarisen perustutkimuksen ja kliinisen kardiologian välillä käymällä läpi meneillään ja suunnitteilla olevia tutkimuksia ja mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Pyritään mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisten kontaktien luomiseen.

Jaoksen tehtävänä on tuoda Suomen Kardiologisen Seuran tapahtumissa kliinikoiden tietoisuuteen esille kulloinkin ajankohtaisia perustutkimukseen liittyviä aiheita.


Toimintamuotoja

Perustutkimusjaos kokoontuu Suomen Kardiologisen Seuran vuosi- ja syyskokouksen yhteydessä. Tulevaisuudessa pyritään järjestämään lisäksi näiden tapaamisten välillä nucleuksen kokoontumisia toiminnan tehostamiseksi.

Perustutkimusjaoksen jäsenten liittyminen ja toiminta esim. ESC:n kaltaisissa organisaatioissa parantavat mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön.

Perustutkimusjaos pyrkii järjestämään vuosittain session, jossa esitetään jokin kliinisestikin merkittävä perustutkimusta sivuava aihe. Tässä yhteydessä pyydetään esiintyjiksi mahdollisuuksien mukaan myös ulkomaisia luennoitsijoita.


Perustutkimuksen julkaisusarjat

Kardiologian alan korkeatasoista perustutkimusta julkaisevia alan lehtiä ovat mm.

  1. Circulation
  2. Circulation research
  3. European Heart Journal
  4. J Mol Cell Cardiol ja
  5. P Natl Acad Sci
  6. sekä menetelmäpainotteiset artikkelit suppeammissa julkaisusarjoissa, kuten Echocardiography. Merkittävistä geneettisistä aiheista julkaisevat mm. American Journal of Human Genetics ja Nature Genetics.


Alan kongressit

Euroopan kardiologisen seuran kongressit käsittävät usein kokouksen aihepiiriä sivuavaa perustutkimusta (www.escardio.org). European Atherosclerosis Societyn (EAS) toiminta painottuu ateroskleroosin perusmekanismeihin. European Cardiovascular Development Conference keskittyy lähinnä kongenitaalisiin sydänsairauksiin. European Council for Cardiovascular Research järjestää vuosittain monipuolisen perustutkimukseen keskittyvän kokouksen.


Jaoksen toimintaan osallistuminen

Kaikki toiminnastamme kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita kokouksiimme, joiden ajankohdat ilmoitetaan ennen Seuran kokouksia Sydänäänessä ja Suomen Kardiologisen seuran nettisivuilla.