Ohje, apurahahakemuksen sisältö

Apuraha-anomuksen tulee pääsääntöisesti olla perillä hallituksen kokouksessa käsiteltävänä viimeistään 2 vk ennen sellaista kokousta, joka edeltää suunniteltua matkaa. Voit hakea seuralta apurahaa perinteisesti lähettämällä hakemuksen liitteineen postitse seuran toimistoon tai täyttämällä apurahalomakkeen netissä. Apurahojen saajat tullaan julkaisemaan Seuran toimintakertomuksessa.

Vapaamuotoinen apurahahakemus postitse:

  • kokouksen nimi, paikka ja päivämäärä, johon apurahaa anotaan
  • hakijan nimi, koulutusarvo ja titteli, työpaikka ja yhteystiedot (koti ja työ)
  • onko abstrakti hyväksytty esitettäväksi suullisena vai poster -esityksenä
  • mikäli abstrakti on hyväksytty esitettäväksi posterina, tulee hakemuksessa selvästi mainita posterin esittäjä kokouksessa
  • anomuksessa voidaan lyhyesti esittää, miksi apuraha tulisi myöntää ko. hakijalle (esim. hyöty tutkimusprojektille/-keskukselle, uutuusarvo tms.)
  • anomuksessa voidaan lyhyesti esittää abstraktin taustalla oleva tutkimusprojekti (ei pakollinen, abstraktin sisältö tärkein)
  • anomuksessa voidaan esittää aiheutuvat kulut (ei pakollinen, apuraha myönnetään Euroopassa olevaan kokoukseen ja muissa maanosissa olevaan kokoukseen)

Anomukseen oheistettavat liitteet

  • abstraktin kopio (HUOM! Abstraktissa tulee näkyä kirjoittajat ja tutkimusyksiköt)
  • abstraktin hyväksymiskirje kokouksen järjestäjiltä (mikäli kirje on myöhässä, voidaan se toimittaa anomuksen liitteeksi jälkikäteen - kuitenkin hallituksen kokoukseen mennessä - sähköpostin liitteenä)
  • ESC:n ETP-kurssin kurssiohjelma, josta tulee ilmetä ohjelman sisältö ja kurssimaksu