Vuosikokous 2020 kokousmateriaali jäsenille

Lääkärilehdessä, Sydänäänen numerossa 1/2020 sekä uutiskirjeessä ilmoitetusti Kardiologinen Seura joutui perumaan huhtikuussa järjestettäväksi aiotun Kevätkokouksen ja yhdistyksen vuosikokouksen johtuen COVID-19 -pandemiaan liittyvistä viranomaispäätöksistä.

SKS konsultoi vuosikokouksen järjestämisestä PWC:n lakiasiantuntijaa. Saadun ohjeistuksen perusteella Vuosikokouksen järjestäminen etäkokouksena ei ole mahdollista, koska hallituksen tulisi kuitenkin olla fyysisesti läsnä ja kenellä tahansa jäsenellä tulee olla mahdollisuus osallistua fyysisesti kokoukseen halutessaan. Valtioneuvoston ohjeistus yli 10 hengen kokoontumisten rajoittamisen myötä järjestäminen siis ei olisi ollut toteuttavissa. Myös osallistujien henkilöllisyyden ja ääntenlaskennan oikeellisuuden suhteen ei katsottu olevan riittävän luotettavia sovelluksia ilman mittavia taloudellisia satsauksia, joihin SKS hallitus ei tänä aikana halunnut sitoutua. Asiassa konsultoitiin myös tilintarkastajaa sekä toiminnantarkastajaa.

Vuosikokousmateriaali ja tilinpäätös on julkaistu ja nähtävänä jäsensivuilla.

Essi Ryödi
Hallituksen puheenjohtaja
Suomen Kardiologinen Seura