Yleistietoa ja info

Suomen Kardiologisen Seuran (SKS) Kevätkokous järjestetään ke-pe 26.-28.4.2023 livetapahtumana ja seuran ohjelmaa ei voi seurata etänä (hybridi)/kokouksen ohjelmasta ei tehdä tallennetta. Näyttely on avoinna ke-to 26.-27.4.

Kokouksen virallinen kieli on suomi ja kokousmateriaalit ovat saatavissa ainoastaan suomeksi.

Kohderyhmänä ovat sydänpotilaiden hoitoon osallistuvat erikois- ja erikoistuvat lääkärit mm. akuuttilääketieteen, anestesiologian ja tehohoidon, kardiologian, kliinisen fysiologian, lastentautien, sisätautien, sydän- ja rintaelinkirurgian, työterveyshuollon ja yleislääketieteen aloilla. Kohderyhmään eivät kuulu muut terveydenhuollon ammattilaiset (hoitajat) ja ko. ryhmän osallistuminen kokoukseen ei siis ole mahdollista. Odotettu osallistujamäärä on 180-250 osallistujaa.

Force Majeure

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa tapahtuma tai siirtää se uuteen ajankohtaan, mikäli tapahtumaa ei voida järjestää sovittuna aikana ylivoimaisesta esteestä johtuen. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. yleisen energiantuotannon keskeytystä, tulipaloa tai muuta vastaavaa tilojen käyttöä estävää tapahtumaa, luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa, tai kapinaa, pandemiaa tai poikkeustilaa tai muuta syytä, jonka vuoksi tapahtumanosallistujien ja/tai näytteilleasettajien turvallisuus saattaa vaarantua. Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä, haitasta ja vahingoista, jotka johtuvat tapahtuman peruuttamisesta tai siirtämisestä toiseen ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi.