Erikoislääkärikoulutusuudistus sessio syyskokouksessa

7.10.2021 sessio 7: Erikoislääkärikoulutusuudistus

Kardiologisen Seuran syyskokouksessa 2021 järjestettiin sessio kardiologian erikoisläkärikoulutuksen uudistuksesta. Mikä muuttuu ja millaista on laadukas koulutus. Katso tallenne, jossa kattavien luentojen lisäksi kysymysosiossa lisätietoa mm. niin erikoistuvan kuin koulutuksesta vastaavan KOVA lääkärin näkökannalta.

Avaussanat: mikä muuttuu?
Juha Sinisalo, professori, HUS Sydän- ja keuhkokeskus (Videolla 0:00:00-0:04:53)


Haku- ja valintamenettely sekä erikoislääkärien koulutustarve.
Johanna Rellman, ayl, koulutuskoordinaattori, TAYS (Videolla 0:05:13-0:35:00)


Koejakso ja sen arviointi.
Leila Niemi-Murola, anestesiologian ja tehohoitolääketieteen dosentti, HYKS Erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen projektikoordinaattori, vastuualueena osaamisperustaisuus (Videolla 0:35:42-0:58:30)


Kardiologian KOVA-lääkäri toiminta.
Minna Tahvanainen, kardiologian el, TAYS Sydänsairaala (Videolla 0:58:32-1:18:25)


Laadukas erikoistumiskoulutus erikoistuvan näkökulmasta.
Antti Muuronen, kardiologian el, TAYS Sydänsairaala (Videolla 1:18:26-1:37:17)