Kohderyhmä ja erikoistumispisteet

Kurssin johtaja

Ylilääkäri, dosentti, kardiologian erikoislääkäri, LT Mika Laine, HUS Sydän- ja keuhkokeskus, PL 340, 00029 HUS. Puh. 050 427 9008, s-posti: mika.laine@hus.fi.

Tavoite ja kohderyhmä

Kokouksen tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa sydänpotilaan tutkimuksista ja hoidosta niin tieteen kuin kliinisen työnkin näkökulmasta, huomioiden myös muut erikoisalat, joita sydänpotilaiden hoidossa tarvitaan.

Kohderyhmänä ovat sydänpotilaiden hoitoon osallistuvat erikois- ja erikoistuvat lääkärit mm. akuuttilääketieteen, anestesiologian ja tehohoidon, kardiologian, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon, kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen, kliinisen hematologian, lastentautien, nefrologian, neurologian, perinnöllisyyslääketieteen, radiologian, sisätautien, sydän- ja rintaelinkirurgian, työterveyshuollon, verisuonikirurgian ja yleislääketieteen aloilla. Kardiovaskulaarisairauksien hoito on suurelta osin tiimityötä ja tiedon ja tietämyksen tarjoaminen kaikille sydäntiimien jäsenille on Kardiologisen Seuran näkökannalta oleellista. Tämän vuoksi seura järjestää kerran vuodessa koulutustapahtuman (syyskokous), johon kaikki kardiovaskulaarisairauksien parissa työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset, myös hoitajat, ovat tervetulleita.

Erikoistumispisteet ja erityispätevyydet

Kokousta anotaan erikoistumiskoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi pääohjelman osalta (ei sisällä teollisuuden järjestämiä tilaisuuksia) seuraaville erikoisaloille: akuuttilääketiede, anestesiologia ja tehohoito, geriatria, kardiologia, kliininen farmakologia ja lääkehoito, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen hematologia, lastentaudit, nefrologia, neurologia, perinnöllisyyslääketiede, radiologia, sisätaudit/eriytyvä ja runko, sydän- ja rintaelinkirurgia, työterveyshuolto, verisuonikirurgia ja yleislääketiede.

Muiden erikoistumisalojen, joille ei ole järjestäjän taholta haettu pisteitä, erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmien ja/tai erityispätevyyksien pisteiden saamiseksi, tulee kouluttautuvan anoa pisteitä suoraan ao. alan alueelliselta vastuuhenkilöltä/kouluttajalta. 

Sädeturvallisuuskoulutus

Muista anoa mm. tärkeät sädeturvallisuuskoulutuspisteet! Oman yksikön säteilyturvallisuusvastaava päättää aina myönnettävistä ST-koulutuspisteistä. Koulutuksesta suositellaan myöntämään yhteensä 6 tuntia (2h/päivä) STM:n ionisoivaa säteilyä koskevan asetuksen (1044/2018) mukaista säteilysuojelun täydennyskoulutusta. Arvio  myönnettävistä pisteistä on tehty noudattaen HUS Diagnostiikkakeskuksen ohjeistusta ST-tuntien myöntämisessä.

 

Palaute ja todistukset

Suomen Kardiologinen Seura on koulutuksia järjestäessään sitoutunut noudattamaan Pro Medicon (Duodecim) suosituksia sekä sitoutunut täydennyskoulutuksen laadun arviointiin (Duodecimin sähköinen arviointijärjestelmä). Todistuksen saamisen edellytys on palautelomakkeen täyttäminen ja palautelinkki on voimassa 2 viikon ajan lähetyspäivästä alkaen. Linkki lähetetään ilmoittautuessa annettuun sähköpostiosoitteeseen n. 2 viikon sisällä kokouksesta ja todistuksen saa tulostettua lomakkeen täyttämisen jälkeen. HUOM, tulee täyttää tietokoneella (ei mobiililaitteella), jotta saat tulostettua todistuksen (ei voi tulostaa toisella käyttökerralla). Erillisellä viestillä toimitetaan väliaikaiset tunnukset luentoesitysten katsomiseksi Suomen Kardiologisen Seuran Internetsivuilta (voimassa 3 kk ajan).