Ohjelma

Syyskokous järjestetään ke-pe 6.-8.10.2021 Helsingin Messukeskuksen Siipi rakennuksessa. Keskiviikkona on toimenpidekardiologian sekä kardiovaskulaarikuvantamisen teemapäivä. Päivien pääotsakkeet alla, koko ohjelma ladattavissa PDF muodossa tästä.

Keskiviikko 6.10.

 • Sessio 1. Intravaskulaarikuvantaminen sepelvaltimotoimenpiteissä (invasiivisen kardiologian jaos)
 • Sessio 2. Kuvantamisen perusteet: Miten tulkitsen ja lausun sepelvaltimotautipotilaalla? (kardiovaskulaarikuvantamisen jaos)
 • Sessio 3. Miten hoidan: päärunkoahtauma (invasiivisen kardiologian jaos)
 • Sessio 4. Kuvantaminen aiemmin revaskularisoidulla sepelvaltimotautipotilaalla (kardiovaskulaarikuvantamisen jaos)
 • Sessio 5. Verenkierron tuki sepelvaltimotoimenpiteissä (invasiivisen kardiologian jaos yhteistyössä akuuttikardiologian jaoksen kanssa)
 • Sessio 6. Tahdistinpotilaan kuvantaminen (kardiovaskulaarikuvantamisen jaos)

Torstai 7.10.

 • Sessio 7. Erikoislääkärikoulutusuudistus
 • Sessio 8. Kardiologikonsultin päänsärkyjä - tasapainoilua tukoksen ja vuodon välillä (tromboosijaos)
 • Sessio 9. Perkutaanisten läppätoimenpiteiden kuvantamistutkimukset (kardiovaskulaarikuvantamisen jaos)
 • Sessio 10. Puhtia preventioon (preventiojaos)
 • Sessio 11. Nouseva aortta sairastaa (synnynnäisten sydänsairauksien jaos)
 • Sessio 12. COVID-19 ja sydän (sydämen vajaatoimintajaos)

Perjantai 8.10.

 • Strain -pienryhmä, kts. tarkempi kuvaus alla
 • Sessio 13. Akuuttikardiologiaa erityisryhmissä (akuuttikardiologian jaos)
 • Sessio 14. Synnynnäinen sydänvika – aikuisiän haasteet (synnynnäisten sydänsairauksien jaos)
 • Sessio 15. Akuutit rytmiongelmat (akuuttikardiologian ja rytmikardiologian jaokset)
 • Sessio 16. Sydänfibroosi (perustutkimusjaos)
 • Sessio 17. Rytmikardiologisia kiistakysymyksiä (rytmikardiologian jaos)
 • Sessio 18. Sydämen vajaatoiminnan hoitosuositukset 2021

Strain -kuvantaminen sydänecholla, pienryhmäkoulutus
puheenjohtaja Minna Kylmälä, HYKS Sydän- ja keuhkokeskus

08.00 - 08.05           Avaussanat.
                                   Minna Kylmälä, kardiologian el, HYKS Sydän- ja keuhkokeskus
08.05 - 08.25            Strain -kuvantaminen.
                                    Minna Kylmälä, kardiologian el, HYKS Sydän- ja keuhkokeskus
08.25 - 08.35            Vasemman kammion GLS (global longitudinal strain) - käytännön vinkkejä.
                                    Vesa Järvinen, kliinisen fysiologian el, HUS, Hyvinkään sairaala
08.35 - 08.50            Tukijapuheenvuorot.
08.50 - 10.05             Pienryhmäopetus (off-line) echo-laitteilla - potilastapausten analysointi.
10.05 - 11.00               Kurssilaisten on mahdollista jatkaa harjoittelua laitteilla tukijoiden edustajien opastuksella.

Pienryhmäopetus: Harjoitellaan speckle tracking -analyysiä echo-laitteiden äärellä.

Pienryhmäopettajat: Vesa Järvinen (kliinisen fysiologian el), Minna Kylmälä (kardiologian el), Antti Loimaala (kliinisen fysiologian el), Tiina Ojala (lastenkardiologian el), Riitta Paakkanen (kardiologian eval), Antti Saraste (kardiologian el).

Kohderyhmä: Sydänpotilaita hoitavat lääkärit, jotka käyttävät sydänechoa työssään.

Kurssin tavoite: Strain -kuvantaminen on sydänechotekniikka, jolla voidaan mitata sydänlihaksen supistumista. Perinteiseen silmämääräiseen arviointiin verrattuna strain -kuvantamisella voidaan herkemmin todeta paikallinen supistumishäiriö ja supistumishäiriön asteesta saadaan tarkka mittausarvo. Strain -kuvantaminen on mahdollista useiden valmistajien kardiologisilla sydänecholaitteilla. Kurssin jälkeen osallistujat tietävät, mitä hyötyä Strain -kuvantamisesta on sydänsairauksien diagnostiikassa ja osaavat käyttää speckle tracking -tekniikkaa itsenäisesti.

Ilmoittautuminen ja maksu: Pienryhmä on avoin syyskokoukseen osallistuville lääkäreille ja erillistä osallistumismaksua ei peritä. Paikan varaus ilmoittautumisen yhteydessä 20.9. mennessä. Kurssille otetaan 30 osallistujaa, mutta viranomaistahojen rajoitusten/ohjeistusten niin vaatiessa, supistetaan ryhmän koko 15 henkilöön turvavälien noudattamiseksi. Strain -pienryhmään ilmoittautuneille lähetetään noin 2 viikkoa ennen kokousta sähköpostiviesti, jossa vahvistetaan paikka pienryhmään sekä tiedustellaan toive laiteryhmästä (GE/Philips/Philips lapsiryhmä).

Kurssille ei ole anottu erikseen erikoistumispisteitä; kurssista saa läsnäolotodistuksen.

Koulutusta tukevat sopimuspohjaisella koulutustuella GE Healthcare, Philips ja Bayer.


Tukijasymposiumit

Kokouksen yhteydessä järjestetään lääke- ja laiteteollisuuden taholta korkeatasoisia tukijasymposiumeja, joiden ohjelman Suomen Kardiologisen Seuran ohjelmatoimikunta on arvioinut ja hyväksynyt. Ohjelmat on julkaistu seuran kokonaisohjelman ohessa (PDF aiemmin tällä sivulla) ja yksittäiset kutsut päivittyvät kesän aikana. 

Tukijasymposiumit keskiviikko 6.10.

 • Klo 9-9.30. Bristol-Myers Squibb & Pfizer -allianssi. Eteisvärinäpotilaan antitromboottinen hoito pallolaajennuksen jälkeen – mitä uutta?
  Lääkemarkkinointilain ohjeistuksen mukaan tilaisuus on kohdennettu ainoastaan lääkäreille
 • Klo 9-9.30. Sanofi Genzyme. Fabry- kardiomyopatia - tunnistatko?
  Lääkemarkkinointilain ohjeistuksen mukaan tilaisuus on kohdennettu ainoastaan lääkäreille
 • Klo 12.15-13.15. Biotronik. Työnimi: Onko sillä mitään merkitystä, minkä lääkeainestentin hyllystä potilaallesi valitset?
  Symposium on avoin lääkäreille sekä muille terveydenhuollon ammattilaisille
 • Klo 12.15-13.15. Pfizer Rare Diseases. ATTR-kardiomyopatia - diagnoosista lääkehoitoon.
  Lääkemarkkinointilain ohjeistuksen mukaan tilaisuus on kohdennettu ainoastaan lääkäreille
 • Klo 16-17. CardiRad Nordic. Uudet metodit ja välineet läppäsairauksien hoidossa.
  Symposium on avoin lääkäreille sekä muille terveydenhuollon ammattilaisille
 • Klo 16-17. EPS Vascular Finland Oy ja Siemens Healthineers. Robottiavusteinen PCI - Robotic PCI.
  Symposium on avoin lääkäreille sekä muille terveydenhuollon ammattilaisille

Tukijasymposiumit torstai 7.10.

 • Klo 8.30-9. Abbott Medical Finland Oy. All you need to know about microvascular dysfunction assessment.
  Symposium on avoin lääkäreille sekä muille terveydenhuollon ammattilaisille
 • Klo 8.30-9. Edwards Lifesciences. TAVI symposium.
  Symposium on kohdennettu ainoastaan lääkäreille
 • Klo 11.30-12.30. Boehringer Ingelheim. SGLT2-esto sydämen vajaatoiminnassa - apua myös diastoliseen vajaatoimintaan?
  Lääkemarkkinointilain ohjeistuksen mukaan tilaisuus on kohdennettu ainoastaan lääkäreille
 • Klo 11.30-12.30. Medtronic Finland Oy. Transcatheter valve treatment now and in the future.
  Symposium on avoin lääkäreille sekä muille terveydenhuollon ammattilaisille
 • Klo 15.45-17. Päätukija Bayer Oy. New management strategies in chronic heart failure.
  Lääkemarkkinointilain ohjeistuksen mukaan tilaisuus on kohdennettu ainoastaan lääkäreille

 

Tukijasymposiumit perjantai 8.10.

 • Klo 11.35-12.35. Novartis Finland Oy. Kuinka onnistutaan kolesterolihoidon tavoitteiden saavuttamisessa?
  Lääkemarkkinointilain ohjeistuksen mukaan tilaisuus on kohdennettu ainoastaan lääkäreille
 • Klo 11.45-12.45. Vifor Pharma. Akuutin sydämen vajaatoiminnan hoitovaihtoehdot - miten voimme pitää potilaat poissa toistuvista sairaalahoidoista?
  Symposium on avoin lääkäreille sekä muille terveydenhuollon ammattilaisille

Osallistumismaksuun sisältyy ko. päivän tukijasymposiumit tukijoiden asettamien Lääketeollisuus ry:n rajoitusten mukaisesti. Lääkkeen määräämiseen ja tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt, kuten lääkärit ja proviisorit, voivat osallistua kaikkiin tukijasymposiumeihin ja taasen mm. hoitajat ainoastaan niihin tukijasymposiumeihin, joihin osallistumista ko. rajoitukset eivät estä. Rajoitus on mainittu ohjelmassa kunkin symposiumin yhteydessä.