Ohjelma

Syyskokous järjestetään ke-pe 6.-8.10.2021 Helsingin Messukeskuksen Siipi rakennuksessa. Keskiviikkona on toimenpidekardiologian sekä kardiovaskulaarikuvantamisen teemapäivä.

Päivien pääotsakkeet alla, koko ohjelma ladattavissa PDF muodossa tästä. Ohjelma päivitetty 4.10. (muutos sessiossa 5).

Keskiviikko 6.10.

 • Sessio 1. Intravaskulaarikuvantaminen sepelvaltimotoimenpiteissä (invasiivisen kardiologian jaos)
 • Sessio 2. Kuvantamisen perusteet: Miten tulkitsen ja lausun sepelvaltimotautipotilaalla? (kardiovaskulaarikuvantamisen jaos)
 • Sessio 3. Miten hoidan: päärunkoahtauma (invasiivisen kardiologian jaos)
 • Sessio 4. Kuvantaminen aiemmin revaskularisoidulla sepelvaltimotautipotilaalla (kardiovaskulaarikuvantamisen jaos)
 • Sessio 5. Verenkierron tuki sepelvaltimotoimenpiteissä (invasiivisen kardiologian jaos yhteistyössä akuuttikardiologian jaoksen kanssa)
 • Sessio 6. Tahdistinpotilaan kuvantaminen (kardiovaskulaarikuvantamisen jaos)

Torstai 7.10.

 • Sessio 7. Erikoislääkärikoulutusuudistus
 • Sessio 8. Kardiologikonsultin päänsärkyjä - tasapainoilua tukoksen ja vuodon välillä (tromboosijaos)
 • Sessio 9. Perkutaanisten läppätoimenpiteiden kuvantamistutkimukset (kardiovaskulaarikuvantamisen jaos)
 • Sessio 10. Puhtia preventioon (preventiojaos)
 • Sessio 11. Nouseva aortta sairastaa (synnynnäisten sydänsairauksien jaos)
 • Sessio 12. COVID-19 ja sydän (sydämen vajaatoimintajaos)

Perjantai 8.10.

 • Strain -pienryhmä, kts. tarkempi kuvaus alla
 • Sessio 13. Akuuttikardiologiaa erityisryhmissä (akuuttikardiologian jaos)
 • Sessio 14. Synnynnäinen sydänvika – aikuisiän haasteet (synnynnäisten sydänsairauksien jaos)
 • Sessio 15. Akuutit rytmiongelmat (akuuttikardiologian ja rytmikardiologian jaokset)
 • Sessio 16. Sydänfibroosi (perustutkimusjaos)
 • Sessio 17. Rytmikardiologisia kiistakysymyksiä (rytmikardiologian jaos)
 • Sessio 18. Sydämen vajaatoiminnan hoitosuositukset 2021

Strain -kuvantaminen sydänecholla, pienryhmäkoulutus
puheenjohtaja Minna Kylmälä, HYKS Sydän- ja keuhkokeskus

08.00 - 08.05           Avaussanat.
                                   Minna Kylmälä, kardiologian el, HYKS Sydän- ja keuhkokeskus
08.05 - 08.25            Strain -kuvantaminen.
                                    Minna Kylmälä, kardiologian el, HYKS Sydän- ja keuhkokeskus
08.25 - 08.35            Vasemman kammion GLS (global longitudinal strain) - käytännön vinkkejä.
                                    Vesa Järvinen, kliinisen fysiologian el, HUS Diagnostiikkakeskus
08.35 - 08.50            Tukijapuheenvuorot.
08.50 - 10.05             Pienryhmäopetus (off-line) echo-laitteilla - potilastapausten analysointi.
10.05 - 11.00               Kurssilaisten on mahdollista jatkaa harjoittelua laitteilla tukijoiden edustajien opastuksella.

Pienryhmäopetus: Harjoitellaan speckle tracking -analyysiä echo-laitteiden äärellä.

Pienryhmäopettajat: Vesa Järvinen (kliinisen fysiologian el), Minna Kylmälä (kardiologian el), Antti Loimaala (kliinisen fysiologian el), Mari Ylinen (lastentautien el), Riitta Paakkanen (kardiologian eval), Antti Saraste (kardiologian el).

Kohderyhmä: Sydänpotilaita hoitavat lääkärit, jotka käyttävät sydänechoa työssään.

Kurssin tavoite: Strain -kuvantaminen on sydänechotekniikka, jolla voidaan mitata sydänlihaksen supistumista. Perinteiseen silmämääräiseen arviointiin verrattuna strain -kuvantamisella voidaan herkemmin todeta paikallinen supistumishäiriö ja supistumishäiriön asteesta saadaan tarkka mittausarvo. Strain -kuvantaminen on mahdollista useiden valmistajien kardiologisilla sydänecholaitteilla. Kurssin jälkeen osallistujat tietävät, mitä hyötyä Strain -kuvantamisesta on sydänsairauksien diagnostiikassa ja osaavat käyttää speckle tracking -tekniikkaa itsenäisesti.

Ilmoittautuminen ja maksu: Pienryhmä on avoin syyskokoukseen osallistuville lääkäreille ja erillistä osallistumismaksua ei peritä. Paikan varaus ilmoittautumisen yhteydessä 20.9. mennessä. Kurssille otetaan 30 osallistujaa, mutta viranomaistahojen rajoitusten/ohjeistusten niin vaatiessa, supistetaan ryhmän koko 15 henkilöön turvavälien noudattamiseksi. Strain -pienryhmään ilmoittautuneille lähetetään noin 2 viikkoa ennen kokousta sähköpostiviesti, jossa vahvistetaan paikka pienryhmään sekä tiedustellaan toive laiteryhmästä (GE/Philips/Philips lapsiryhmä).

Kurssille ei ole anottu erikseen erikoistumispisteitä; kurssista saa läsnäolotodistuksen.

Koulutusta tukevat sopimuspohjaisella koulutustuella GE Healthcare, Philips ja Bayer.


Tukijasymposiumit

Kokouksen yhteydessä järjestetään lääke- ja laiteteollisuuden taholta korkeatasoisia tukijasymposiumeja, joiden ohjelman Suomen Kardiologisen Seuran ohjelmatoimikunta on arvioinut ja hyväksynyt. Ohjelmat on julkaistu seuran kokonaisohjelman ohessa (PDF aiemmin tällä sivulla); sisältää ohjelmat myös symposiumeista, joista ei vielä ole saatu yksittäistä kutsua. 

Tukijasymposiumit keskiviikko 6.10.

Tukijasymposiumit torstai 7.10.

Tukijasymposiumit perjantai 8.10.

Osallistumismaksuun sisältyy ko. päivän tukijasymposiumit tukijoiden asettamien Lääketeollisuus ry:n rajoitusten mukaisesti. Lääkkeen määräämiseen ja tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt, kuten lääkärit ja proviisorit, voivat osallistua kaikkiin tukijasymposiumeihin.