Tervetulosanat

Suomen Kardiologisen Seuran 46. Syyskokous järjestetään 6.-8.10.2021 Helsingin Messukeskuksessa. Toiveissamme on, että vihdoinkin meillä olisi mahdollisuus osallistua ja tavata kollegoja kasvokkain. Tilaisuuden suhteen on kuitenkin vielä pieni jännitysmomentti, sillä Helsingin ja Uudenmaan alueelle on annettu yleisötilaisuuksia ja tapahtumia koskevia rajoituksia ajalle 20.8.-12.9.2021, ollen voimassa koko sairaanhoitopiirin alueella. Uskomme siihen, että tapahtuma-alan rajoituksia tullaan purkamaan syyskokoukseen mennessä ja toiveissa on, että myös koronapassit saataisiin käyttöön. Olemme suunnitelleet kokousta arvioimalla riskejä ja terveysturvallisuutta. Päätimme jatkaa syyskokouksen järjestelyjä luottavaisina ja toivotamme kollegat tervetulleeksi syyskokoukseen.

Jälleen kerran on SKS:n hallitus yhteistyössä jaosten kanssa luonut mielenkiintoisen ja korkeatasoisen ohjelman. Ensimmäinen koulutuspäivä on toimenpidekardiologiaa ja sydämen kuvantamista käsittelevä teemapäivä. Siihen osallistumalla opimme lisää mm. sepelvaltimon intravaskulaarisesta kuvantamisesta ja sepelvaltimoahtauman merkittävyyden arvioinnista. Lisäksi saamme tietoa sepelvaltimoiden TT-tutkimuksesta, sydämen NMRI:sta sekä tahdistinpotilaan kuvantamisesta. Verenkierron erilaiset tukilaitteet ovat viime aikoina olleet yhä enemmän esillä, ja teemapäivän aikana kuulemme myös tästä mielenkiintoisen session.

Toisena koulutuspäivänä 7.10. pureudumme aamupäivän aikana erikoislääkärikoulutusuudistuksen saloihin sekä saamme tärkeää kliinistä oppia, miten menetellä antitromboottisen hoidon aikana ilmaantuviin vuotoihin sekä toisaalta läppäproteesipotilaiden tromboosiepäilyssä. Lounaan jälkeen opimme lisää perkutaanisten läppätoimenpiteiden kuvantamisesta, kuten millainen mitraalivuotopotilas saa hyötyä mitraClipin asennuksesta. Meillä on tuolloin myös mahdollisuus päivittää tuoretta tietoa preventiosuosituksista sekä yhä ajankohtaisemmasta sepelvaltimotaudin digitaalisesta hoitopolusta. Päivän päätteeksi on mahdollista perehtyä nousevan aortan sairauksiin, niiden diagnostiikkaan ja hoitoon sekä ajankohtaiseen COVID-19-potilaiden sydänongelmiin.

Kolmas koulutuspäivä alkaa rinnakkaissessioilla, missä pureudutaan akuuttikardiologian erityistilanteisiin sekä synnynnäisten sydänvikojen haasteisiin. Tulee olemaan mielenkiintoista kuulla esim. raskauden aikana ilmaantuvasta äkillisestä sydänsairaudesta ja synnynnäistä sydänvikaa sairastavan raskaudesta sekä yhä yleisemmästä haasteesta – iäkkäiden akuutista sydänsairaudesta. Päivä jatkuu rytmiongelmien parissa sekä suomalaisten huippututkijoiden vetämässä sydänfibroosisessiossa. Lounaan jälkeen saamme vielä kuulla pro-con -tyyppisen session eteisvärinän ablaatiosta, CRT-D:n asemasta vajatoiminnassa sekä ICD:n asemasta primaaripreventiossa. Lisäksi tuolloin on hyvä tilaisuus päivittää tietonsa sydämen vajaatoiminnan uusista hoitosuosituksista.

Aiempaan tapaan kokouksen yhteydessä järjestetään aamuisin ja lounasaikaan lääke- ja laiteteollisuuden taholta tukijasymposiumeja, joiden ohjelmasisältö on monipuolista ja korkeatasoista. Ilman yhteistyökumppaneita ei Syyskokouksen järjestäminen olisi mahdollista, ja haluan kiittää heitä jo etukäteen osoittamastaan tuesta. Toivon, että kokousosallistujat aiempaan tapaan osoittavat mielenkiintoa tukijoita ja heidän tarjoamaansa sisältöä kohtaan.

Toivon, että saamme ”talon täyteen” osallistujia Syyskokoukseen viranomaisrajoitteiden puitteissa. On tärkeää, että voimme jakaa työssämme esiin tulleita onnistumisen kokemuksia ja haasteita keskenämme kasvokkain. Epävirallisempi keskustelu jatkukoon tilaisuuden sosiaalisen ohjelman yhteydessä, mikä tarjoaa meille muuta ajateltavaa lääketieteen ulkopuolelta. 

Hyvää alkavaa syksyä kaikille SKS:n jäsenille ja tapaamisiin Syyskokouksessa!

Matti Niemelä
puheenjohtaja