Yleistietoa ja info

Langaton verkko

Messukeskuksen langattoman verkon nimi on ”Messukeskus”. Verkko on avoin eikä vaadi salasanaa.

Interaktiivinen sovellus

Kokouksessa käytetään Poll everywhere audience response system sovellusta. Poll everywhere on nettipohjainen yleisön aktivointisysteemi, jota käytetään osana luentoa esittäen kysymyksiä ja niille vastausvaihtoehtoja. Yleisö vastaa kysymyksiin SMS tekstiviestein mobiililaitteiltaan. Vastaajien tulee session aluksi aktivoida sovellus mobiililaitteelleen, ohjeistus käyttöön annetaan session alussa. Lisätietoja sovelluksesta www.polleverywhere.com.