ACS- ja sekundaaripreventioapuraha myönnettiin Eveliina Maaniitylle

Lääketieteellinen media/tiedote terveydenhuollon ammattilaisille
julkaisuvapaa 5.10.2018


ACS- ja sekundaaripreventioapuraha myönnettiin Eveliina Maaniitylle

Suomen Kardiologisen Seuran hallitus on myöntänyt ACS- ja sekundaaripreventioapurahan LK Eveliina Maaniityn tutkimustyölle: “The role of inflammation in the pathogenesis of acute coronary syndrome and the differences in cytokine levels between acute coronary syndrome and stable disease”. Apurahan arvo on 12 500 euroa.

Eveliina Maaniityn tutkimus käsittelee inflammaation ja sytokiinien merkitystä sepelvaltimotaudin ja akuutin koronaarisyndrooman synnyssä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sytokiinipitoisuuksien erovaisuuksia akuutin koronaarisyndrooman ja stabiilin sepelvaltimotaudin välillä sekä mahdollisesti löytää uusia biomarkkereita, joiden avulla tunnistaa potilaat, joilla on kohonnut riski saada akuutti sydäntapahtuma. Tutkimuksessa analysoidaan yhteensä 48 eri sytokiinin pitoisuudet 194 potilaalta, joilla oli sepelvaltimoiden varjoainekuvauksessa todettu merkittävä sepelvaltimotauti. Tutkimus on osa laajempaa PURE ASO -tutkimusta ja toteutetaan Tyks Sydänkeskuksessa.

ACS- ja sekundaaripreventioapuraha luovutettiin Suomen Kardiologisen Seuran syyskokouksessa Helsingin messukeskuksessa torstaina 4.10.2018. AstraZeneca on apurahan taustatukija.


Lisätietoja:
Suomen Kardiologisen Seuran puheenjohtaja, Essi Ryödi, TAYS Sydänsairaala,
puh. +358 3 311 67993, +358 50 4014 692. S-posti: essi.ryodi@sydansairaala.fi
Maajohtaja Nina Ekholm, puh. 040 3301 209. S-posti: nina.ekholm@astrazeneca.com

 

AstraZeneca
AstraZeneca on yksi maailman johtavista sekä pienimolekyylisiä että biologisia lääkkeitä valmistavista yrityksistä. Se kehittää ja tuottaa tehokkaita ja korkealaatuisia reseptilääkkeitä, joista hyötyvät sekä potilaat että yhteiskunta. AstraZeneca toimii yli 100 maassa ja sen lääkkeitä käyttävät miljoonat potilaat ympäri maailmaa. www.astrazeneca.fi