ACS- ja sekundaaripreventioapuraha myönnettiin Tuija Javanaiselle ja Ville Kydölle

Suomen Kardiologinen Seura on myöntänyt ACS- ja sekundaaripreventioapurahan jaettuna kahdelle tutkimustyölle. Apurahan saivat MD Tuija Javanainen tutkimukseen ”Tutkimustyölle: Prognostic tools in cardiogenic shock caused by acute coronary syndrome (käytetään 8 kk tutkijavaihdon rahoittamiseksi professori Alexandre Mebazaan tutkijaryhmässä, Lariboisière Hospital in Paris’ssa)” ja dosentti Ville Kytö tutkimukseen “Tutkimustyölle: Working Disability after Acute Cardiac Diseases and Cardiac Operations”. Apurahan kokonaisarvo on 12 500 euroa, jolloin kumpikin tutkija sai 6 250 euroa.


Tuija Javanaisen tutkimus käsittelee kardiogeenistä shokkia, joka on sepelvaltimotautikohtauksen vakavin komplikaatio. Tutkimuksen tavoitteena on identifioida luotettavia työkaluja riskinarvion tekemiseen kardiogeenisessä shokissa. Tutkimus koskee EKG-muutoksia, angiografialöydöksiä ja uusia biomerkkiaineita. Tutkimus on Helsingin yliopistosta koordinoitu prospektiivinen monikeskustutkimus CardShock, johon on rekrytoitu 219 kardiogeenistä shokkia sairastavaa potilasta kahdeksasta eri Euroopan maasta. Biomerkkiaineiden osalta tutkimus tapahtuu kansainvälisesti arvostetussa tutkimuskeskuksessa Pariisissa (Université Paris 7, Hôpital Lariboisière, INSERM U942), jonne väitöskirjatutkija Tuija Javanainen lähtee kahdeksan kuukauden tutkimusvaihtoon.


Ville Kydön tutkimus käsittelee sydänsairauksien aiheuttamaa työkyvyttömyyttä. Sydänsairauksiin liittyy varsin usein kyvyttömyyttä työn tekoon, mutta tutkimustietoa asiasta on vähän. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää akuutteihin sydänsairauksiin ja sydäntoimenpiteisiin liittyvää työkyvyttömyyttä, sen ennustekijöitä ja kustannuksia. Tutkimus toteutetaan TYKS:n Sydänkeskuksessa ja siinä hyödynnetään kansallisia suomalaisia rekisteriaineistoja 11 vuoden ajalta.


ACS- ja sekundaaripreventioapuraha luovutettiin Suomen Kardiologisen Seuran syyskokouksessa Helsingin messukeskuksessa torstaina 5.10.2017. AstraZeneca on apurahan taustatukija.


Lisätietoja:
Kardiologisen Seuran puheenjohtaja, Antti Hedman, KYS-Sydänkeskus, Puh. (017) 173 311 S-posti: antti.hedman@kuh.fi
Maajohtaja Nina Ekholm, puh. 040 3301 209 nina.ekholm@astrazeneca.com

 

AstraZeneca
AstraZeneca on yksi maailman johtavista sekä pienimolekyylisiä että biologisia lääkkeitä valmistavista yrityksistä. Se kehittää ja tuottaa tehokkaita ja korkealaatuisia reseptilääkkeitä, joista hyötyvät sekä potilaat että yhteiskunta. AstraZeneca toimii yli 100 maassa ja sen lääkkeitä käyttävät miljoonat potilaat ympäri maailmaa. www.astrazeneca.com