Apurahoja ja palkintoja sydäntutkimukseen - Sydäntutkimussäätiö

APURAHOJA JA PALKINTOJA SYDÄNTUTKIMUKSEEN

Sydäntutkimussäätiö julistaa haettavaksi nimikkorahastoistaan vuoden 2019 apurahat sydän- ja verisuonisairauksien tieteelliseen tutkimukseen. Apurahoja myönnetään 1–3-vuotisiin tutkimushankkeisiin sekä tutkijatohtori- ja väitöskirjatutkimuksiin n. 1,9 miljoonaa euroa.

Apurahahakemus täytetään sähköisenä osoitteessa www.sydantutkimussaatio.fi 14.1.2019 kello 16.00 mennessä. Apurahapäätös julkaistaan Sydänviikolla toukokuussa.

Sydäntutkimussäätiö myöntää vuonna 2019 uransa aktiivivaiheessa olevalle, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustetulle tutkijalle Sydäntutkimussäätiön  tunnustuspalkinnon. Perustellut palkintoesitykset toimitetaan säätiölle viimeistään 31.1.2019.

Pitkäjänteisellä tutkimustyöllä ja laadukkaalla koulutuksella voidaan merkittävästi parantaa alan hoitomahdollisuuksia ja sairauden ennaltaehkäisyä sekä sairastuneiden henkilöiden elämänlaatua ja mahdollisuutta palata työelämään. Sydäntutkimussäätiö on merkittävin sydän- ja verisuonitautien tutkimusta tukeva säätiö maassamme. Säätiön toimintaa voi tukea lahjoituksin tai testamentilla.

Lisätietoja:
Sydäntutkimussäätiö
PL 50, 00621 Helsinki
Puh. (09) 752 752 34
e-mail: toimisto@sydantutkimussaatio.fi
www.sydantutkimussaatio.fi