Apurahoja naisten sydäntautien tutkimukseen, DL 10.1.2019

1,3-milj.klubi-klubben julistaa haettavaksi 1-2 apurahaa tutkimukseen, jonka aiheena on naisten sydänsairaudet. Apuraha on henkilökohtainen apuraha, joka summaltaan vastaa valtion taideapurahan suuruutta. Apurahakaudella oletetaan, että saaja omistautuu päätoimisesti tutkimustyöhön. Nuoret, tutkimusuran alussa olevat tutkijat ovat etusijalla apurahan myöntämisessä. Jaettavana on n. 10 000 euroa. Apurahoista päättää 1,3-milj.klubi-klubbenin apurahatoimikunta ja apurahat jaetaan maaliskuussa 2019.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään 10.1.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen christel.lamberg-allardt@helsinki.fi, jolta myös saa tarvittaessa lisätietoja. Hakemus, joka lähetetään yhtenä tiedostona, tulee sisältää seuraavan:
4-sivuinen tutkimussuunnitelma ja lyhennelmä
lyhyt CV
julkaisuluettelo
selvitys muusta rahoituksesta
suositus

Viestikenttään kirjoitetaan: 1,3-miljklubi-klubben-apurahahakemus.

1,3milj. klubi-klubbenin tarkoituksena on naisten terveyden ja elämänlaadun edistäminen. Yhdistys on perustettu vuonna 2013. Klubi haluaa päästä tavoitteeseensa edistämällä naisten terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaista näkemystä, sukupuolen valtavirtaistamista lääketieteellisessä tutkimuksessa ja lääkäreiden koulutuksessa, lisätavoitteena hoidon parantaminen ja ennaltaehkäisevän hoidon tehostaminen.

Klubista enemmän: http://www.1.3miljklubi-klubben.fi/