Biotronik Oy:n nimikkoapuraha kliiniseen koulutukseen, hakuaikaa pidennetty 3.9. saakka

Suomen Kardiologinen Seura julistaa haettavaksi Biotronik Oy:n elektrofysiologiaan, toimenpidekardiologiaan ja rytmikardiologiaan kohdennetun 10 000 € nimikkoapurahan, jolla tuetaan kliinistä kouluttautumista. Suomen Kardiologiselle Seuralle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava seuran toimistoon 3.9.2017 mennessä  (pidennetty hakuaika) mieluiten sähköpostitse: fcs@fincardio.fi.

Apurahalla tuetaan kouluttautumista yksikössä, jossa tehdään elektrofysiologiaan, toimenpidekardiologiaan tai rytmikardiologiaan liittyviä toimenpiteitä, joita ei hakijan yksikössä tai Suomessa vielä suoriteta.

Apuraha myönnetään yhtenä tai jaettuna useampana apurahana. Apurahahakemukseen on liitettävä

1) suunnitelma siitä, mitä ja missä hakija aikoo opiskella, milloin ja miksi sekä arvio hankkeen eduista hakijalle, hakijan omalle keskukselle ja kansallisesti

2) vastaanottavalta keskukselta kirjallinen suostumus, että se on halukas osallistumaan opintokäynnin järjestämiseen ja ottamaan vastaan koulutettavan

3) rahoitussuunnitelma

Apurahan saajan on laadittava ammatillinen, koulutusaihetta käsittelevä katsaus Sydänääneen 3 kk kuluessa opintomatkasta.

 

SUOMEN KARDIOLOGINEN SEURA