Bristol-Myers Squibb & Pfizer -allianssin tutkimusapuraha eteisvärinän tutkimuksen edistämiseen Suomessa - hakuaikaa pidennetty 31.1.2018 saakka

Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö, jonka esiintyvyys kasvaa nopeasti. Suomen Kardiologinen Seura haluaa tukea suomalaista eteisvärinätutkimusta ja erityisesti nuoria tutkijoita ja julistaa haettavaksi Bristol-Myers Squibb & Pfizer -allianssin lahjoittaman, eteisvärinän tutkimuksen edistämiseen Suomessa kohdennetun 10 000 € nimikkoapurahan. Suomen Kardiologiselle Seuralle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava seuran toimistoon 31.1.2018 mennessä mieluiten sähköpostitse: fcs@fincardio.fi (postitse: Sepänkatu 20, 90100 Oulu).

Apuraha myönnetään yhtenä tai jaettuna useampana apurahana. Apurahahakemuksessa on oltava liitteenä tutkimus- ja rahoitussuunnitelma. Lisäksi on arvioitava, mitä etua apurahasta on hakijalle, hakijan omalle keskukselle sekä kansallisesti.

Apurahan saajan on toimitettava raportti tutkimuksen edistymisestä ja apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan maksamisesta. Lisäksi apurahan saajan tulee tulosten julkaisemisen jälkeen kirjoittaa niistä lyhyt yhteenvetoartikkeli Sydänääneen.

Apurahan saaja julkistetaan Suomen Kardiologisen Seuran Kevätkokouksen 11.-13.4.2018, Helsinki, yhteydessä.