Cardiopedia - tekijät

Kuka ja ketkä ovat idean takana?

Cardiopedian ideointi alkoi jo useita vuosia aiemmin Tuomas Rissasen ja Tuula Meinanderin toimesta. Idean pohjana on Wikipedia; jäsenet voisivat täydentää kardiologian osaamista ja tietoutta koostetusti. Ongelmaksi tuli se, mikä toimisi runkona tiedon koostamisessa, jotta tieto olisi loogisesti jaoteltua. Pekka Raatikainen oli aiemmin jo nostanut esille idean Kardiologia oppikirjan rungon hyödyntämisestä.

Novartis Finland (Petri Hjelmman) otti seuraan yhteyttä ja tarjosi uutta tukea; he haluaisivat kehittää seuran nettisivuja ja palveluja ja esittivät digipartneriutta. Tuolloinen hallitus, puheenjohtaja Mikko Pietilän johdolla, oli asialle myötämielinen ja Pertti Jääskeläinen aloitti nettitiimin vetämisen; Tuomas Rissanen, Tuula Meinander sekä seuran toimistopäällikkö Tuija Ranta ja myöhemmin Essi Ryödi ja uusi puheenjohtaja Antti Hedman. Myös varainhoitajat Kai Nyman ja Jaana Pihkala ovat olleet oleellisessa asemassa. Tätä askelta oli edeltänyt kehittämisajatus sen pohjalta, että Sydänäänen sisältöä voitaisiin täydentää esim. liikkuvalla kuvalla nettisivuilla, ideoinnin takana oli silloinen Sydänäänen päätoimittaja Jukka Lehtonen yhdessä nettitiimin, puheenjohtaja Jyri Lommin ja Antti Sarasteen tukemana.

Nettitiimi tarttui Kardiologia oppikirjan hyödyntämisideaan ja Kustannus Oy Duodecim innostui asiasta, nähden hyödyn siinä, että jo julkaistu kirja saisi sitä tukevaa lisämateriaalia ja näin auttaisi myös kehittämään seuraavaa painosta. Kustannus Oy Duodecimilta kehittämistyöhön alkoivat Hanna Pelttari ja Mari Ketola yhdessä nettitiimin kanssa. Nettisivujen toimittaja Avoine on ollut oleellinen osa sivujen kehittämistä. Seuran toimisto on vastannut ulkoasun toimittamisesta sekä käytännön töistä ulkoasun lisäksi toimintoihin ja sisältöön liittyen.

Sivujen uudistamisen myötä siirrytään tunnistautumisessa Lääkäriliiton fimnet-tunnuksiin. 

Sydämellinen kiitos!

Suomen Kardiologisen Seuran hallitus haluaa kiittää digipartner Novartista, nettitiimiä sekä muita myös muita nimeämättömiä panoksen antajia uusien sivujen ja Cardiopedian kehittämisesta ja toteuttamisesta. Erityiskiitos kuuluu nettimiin vetäjä Pertti Jääskeläiselle - kiitos!

Toivomme, että jäsenistö löytää tämän uuden tavan osallistua kardiologian yhteisölliseen kehittämiseen ja toteuttamiseen jakamalla tietoa kollegoille Cardiopediassa ja tapausselostuksin!

Suomen Kardiologisen Seuran hallitus