COVID-19 ja veren hyytymisen aiheuttamat komplikaatiot ohjeistus

Koronavirusinfektio ja tukosvaara

"COVID -infektio laukaisee patologisen tulehdusreaktion, joka aktivoi veren hyytymisen. Seuraa hyytymistaipumus, jossa syvien laskimotukosten ja keuhkoembolioiden esiintyvyys nousee jopa 30%:iin. Pahimmillaan infektioon liittyy mikrotromboosin aiheuttama heikkenevä keuhkoverenkierto ja yleistynyt hyytymishäiriö".

Koronavirusinfektioon liittyy huomattava tukosvaara ja se voi aiheuttaa laskimotukoksia, keuhkoembolioita tms. Myös koronaaripuolen riskit ovat kasvaneet. HUS:ssa on Riitta Lassilan ja työryhmän, jossa mukana myös keuhko- ja infektiolääkäreitä sekä akuutin että tehohoidon asiantuntijoita, toimesta laadittu hyvä ohje. Ohje on alustavasti esitelty vastuulääkäreiden COVID-19 etäkokouksessa ja sivuston ohje on tästä viimeistellympi suositus. Kts. lisää tästä.