Kardiologiset toimenpiteet 2018 - ylilääkärikysely

Ylilääkärikysely 2018 tiedot jäsenistölle netissä

Valtakunnallisten rekisterien puuttuessa Suomen Kardiologinen Seura ry on kerännyt systemaattisesti tietoa kardiologisten potilaiden hoitoon osallistuvien lääkäreiden määristä, kardiologikoulutuksesta ja sydänpotilaille tehdyistä hoitotoimenpiteistä jo usean vuoden ajan. Tuloksia tarkasteltaessa on syytä muistaa, että kirjaamiskäytäntöjen eroista johtuen osa luvuista voi olla puutteellisia ja epäjohdonmukaisia.

Matti Niemelä

Tiedot ovat nähtävissä jäsenistölle kirjauduttaessa nettitunnuksin (fimnet).