Kardiologiset toimenpiteet 2019 - ylilääkärikysely 2020

Ylilääkärikysely 2019 tiedot jäsenistölle netissä

Valtakunnallisten rekisterien puuttuessa Suomen Kardiologinen Seura ry on kerännyt systemaattisesti tietoa kardiologisten potilaiden hoitoon osallistuvien lääkäreiden määristä, kardiologikoulutuksesta ja sydänpotilaille tehdyistä hoitotoimenpiteistä jo usean vuoden ajan. Tuloksia tarkasteltaessa on syytä muistaa, että kirjaamiskäytäntöjen eroista johtuen osa luvuista voi olla puutteellisia ja epäjohdonmukaisia.

Matti Niemelä
puheenjohtaja

Tiedot ovat nähtävissä jäsenistölle kirjauduttaessa nettitunnuksin (fimnet) sekä kannatusjäsenille kannatusjäsenen tunnuksin (kirjautuminen ohjeen mukaan, ei jäsenten kirjautumiskohdasta).